Vážení zastupitelé,

jistě jste také zaregistrovali podivnou hru, jakou s námi, v souvislosti se schvalováním nového Územního plánu města Mostu, hraje primátor Paparega. Snaží se nám, dobře připraveným způsobem a za spolupráce svého otce a „nestranného“ Mosteckého deníku, vysvětlit nevysvětlitelné. A tak se na problém pojďme podívat z jiného úhlu – úhlu obyčejného Mostečana.

Město předložilo návrh, ve kterém jsou rušeny prakticky všechny zóny pro výstavbu rodinných domů (RD) a současně zřízena zóna nová, ve Vtelně. Co to znamená v praxi? Poté, co bude zrušena kompletní konkurence, zůstanou ve městě prakticky jenom dvě zóny pro výstavbu RD. Ta první je městská, na Hrabáku (tzv. cirkus plac), o které se ale už roky ví, že o tyto pozemky není zájem. A ta druhá – nová – patří společnosti Bestla s.r.o., která patří ing. Ivanovi Paparegovi, otci primátora. Primátor má pochopitelně připravena vysvětlení, proč je tento krok u stávajících pozemků nutný. Vezměme si například pozemky Na sadech (za bývalým Baumaxem). Zde je veřejnosti vnucováno, že majitelé pozemků se nejsou schopni dohodnout a dosud nekonali v přípravě zóny pro výstavbu. Jaká je ale pravda? Hodně pozemků Na sadech bylo vydáno jako náhrady restituentům. Byly vydány jako stavební parcely. Už v roce 1996 bylo městem zadáno vypracování Urbanistické studie, kde je celá zóna rozpracována pro výstavbu RD. Město následně vykoupilo pozemky pro budoucí komunikace s tím, že vybuduje sítě. Nechalo vyhotovit stavební povolení pro „Páteřní komunikace a sítě technického vybavení (plynovod a veřejné osvětlení)“, které bylo prodlouženo do roku 2010. Majitelé pozemků tedy čekali, kdy město vyhotoví sítě a komunikace. Město v roce 2012 zadalo u Ing. Arch. Lejčara vyhotovení Územní studie lokality Na sadech. Ta byla obdobná, jako ta z roku 1996. Majitelé tedy byli stále udržováni ve víře, že město provede sítě. Ovšem, dnes je navrženo zónu přeměnit na zeleň. Nikdo nevyzval vlastníky, aby zahájili výstavbu sítí, protože město je budovat nebude (a to ani za našeho vedení – SMM) s tím, že pokud tak neučiní, budou jejich pozemky změněny na zeleň. A tak restituenti budou okradeni už podruhé – nejprve minulým režimem, kdy přišli o své majetky a potom dnešním vedením města, které jejich pozemky dramaticky znehodnotí. Obecným vysvětlením je, že životní prostředí nedovolí tolik stavebních zón, protože jich má město již mnoho. Tak je tedy nutno je zrušit. Ovšem, jako náhodou se současně zřídí nová zóna, která jako na potvoru patří primátorovo otci!

Paparega starší se ohradil, že mu chceme bránit v podnikání jenom proto, že jeho syn je primátor. To ale není pravda, ten důvod našeho nesouhlasu je jinde. Zruší se kompletní konkurence a poté se schválí monopolní zóna patřící právě Paparegovi staršímu. Není to divné? Pro Mostečany to do budoucnosti znamená, že když budou chtít stavět RD, budou v podstatě nuceni stavět na Paparegovo pozemcích. Dnes zasíťovanou parcelu pořídíte za 1 200 až 1 400 korun za metr čtverečný. Myslíte si, když zmizí konkurence a zůstane jenom jedna zóna, že zůstane u stejné ceny? Proč jí nezvýšit třeba na dvojnásobek… Primátor argumentuje tím, že otec si dal žádost již v roce 2013. Ano, to je pravda. Je ale otázkou, jestli by rozumně fungující město pozemek ve Vtelně mělo schválit jako zónu pro výstavbu RD. Zde je několik argumentů proti:

Nesmyslně se bude vytvářet nové satelitní území, kde není žádná infrastruktura (děti budou dojíždět do škol, chybí obchody, služby atd.). Nic zde nebude v docházkové vzdálenosti.

V nové zóně bude muset město zajistit běžné technické služby (úklid sněhu, osvětlení, úklidy chodníků a vozovek, údržba zeleně apod.) které jsou zbytečně vzdáleny od intravilánu města.

Tvrzení, že lidé chtějí bydlet „u vody“ (myšleno asi u Benediktu) je rovněž nesmyslné, protože například zóna Na sadech je oproti zóně Vtelno blíže „u vody“, ale hlavně je na stejné straně silnice, jako Benedikt. Z Vtelna je navíc potřeba přecházet frekventovanou vozovku (to budeme stavět nadchod, nebo podchod?).

Dnešní trend je zastavovat spíše území v intravilánu města, než v extravilánu. Návrhy v Územním plánu jsou však v opačném duchu.

Ve vtelenské oblasti navržené k zástavbě je půda nejvyšší kvality, která by měla být zachována pro zemědělské využití.

Hloupých a účelově zkreslených tvrzení má primátor Paparega ještě více. Cíl je ale vždy jediný. Prospěch jeho rodiny. A tak, až vás zase bezúhonný a hodný primátor bude krmit svými vysvětleními, tak si vzpomeňte na tento dopis trapného a zlého Sdružení Mostečané Mostu. Pokud schválíme předložený záměr v jeho navržené podobě, tak nemáme na radnici co dělat. Měli bychom proto uložit vedení města, aby návrh zrušení zón pro výstavbu RD přehodnotili, aby oslovili majitele dotčených pozemků a hlavně, aby přehodnotili zřízení nové zóny pro výstavbu RD ve Vtelně.

Sdružení Mostečané Mostu

Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz