SMM je první volební subjekt, jenž představil svůj program i tváře

Poslední červnový týden byl ve Sdružení Mostečané Mostu (SMM) ve znamení předvolebních příprav. V úterý se konala valná hromada, ve čtvrtek byl upřesňován volební program a výběr tváří do první desítky kandidátů a v pátek se konala tisková konference.

NOVÁ ENERGIE

Organizační přípravy a jejich rychlost, aktivní zapojení členů a jejich nepřehlédnutelná vitalita naznačovaly, že sdružení po nepříjemné kauze Vozkova soukromého studia MBA z městských peněz, které vrhlo na SMM stín, a neustálých nesmyslných útoků zelenkovců a schwarzovců nabralo novou energii, nekleslo do kolen a má obrovskou chuť se čestně porvat o důvěru voličů.

VALNÁ HROMADA

Chuť jít znovu do předvolebního boje byla viditelná již na valné hromadě.

Ta podpořila za nového lídra kandidátky SMM Jana Syrového, radního a ředitele Technických služeb města Mostu. Výběr to byl jednoduchý a jasný. Sdružení Mostečané Mostu je veřejností ztotožňováno s velkými změnami, které proběhly v Mostě za posledních osm let, kdy městu vládne. Jan Syrový je osobou, jež se na pozitivních změnách výrazně podílí a jako lídr kandidátky bude garantem pokračování těchto změn.

2014-07-02 volby novinari

TISKOVKA

„Město je čisté a hodně se v něm opravuje. Bude ještě krásnější. Jsem přesvědčen, že občané tyto pozitivní změny vidí. Proto věřím, že ve volbách zvítězíme," prohlásil před novináři na tiskové konferenci. „Chci žít v čistém a opraveném městě, které má perspektivu," dodal jako zdůvodnění toho, proč vůbec kandiduje.

Jan Syrový uvedl i zajímavý postřeh. Zatímco před jeho příchodem do Technických služeb města Mostu a nástupem na vrcholný manažerský post byly do podniku doručovány stížnosti, nyní je situace přesně opačná – chodí jedna pochvala od občanů za druhou.

Jan Syrový seznámil novináře se svým životopisem, představil volební desatero (sestavené podle přání občanů – účastníků veřejné ankety zveřejněné v měsíčníku Krušnohor, na webových stránkách družstva a Sdružení Mostečané Mostu) a zhodnotil plnění předchozího volebního programu SMM.

Ve volné debatě s novináři se politici ze SMM vyjadřovali k různým otázkám života ve městě a nastiňovali řešení problémů podle představ sdružení. Debatu s novináři provázela příjemná atmosféra, akce spíše připomínala pracovní setkání, při němž se řeší konkrétní záležitosti, než oficiální tiskovou konferenci.

Novináři se mimo jiné dozvěděli, že SMM, jež je vedoucí politickou sílou v Mostě již osm let, chce nadále zachovat výhody pro obyvatele – bezplatný svoz komunálního odpadu (ročně stojí městskou pokladnu 40 milionů), jízdné v MHD pro žáky školou povinné a seniory nad 65 let (12 milionů korun) a pokračování zubařské a lékařské pohotovosti v mostecké nemocnici (nebylo finančně specifikováno).

„Naše kampaň bude pozitivní a zábavná," odpověděl Jan Syrový na všetečné dotazy žurnalistů. Svůj výrok upřesnit zatím nechtěl s odůvodněním, že jde o překvapení pro veřejnost. Prozradil jen, že sdružení sponzory má a kampaň je tudíž finančně zajištěna. SMM nebude útočit na jiné volební subjekty.

Volby do zastupitelstev obcí a měst se konají 10. a 11. října.

 

Text a foto: Mgr. Petr Prokeš

 

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika