Volební desatero

Podařilo se a zachováme: li-m svoz a likvidaci odpadů zdarma li-m MHD pro děti a důchodce nad 65 let zdarma li-m transparentní veřejné zakázky li-m veřejné projednávání důležitých rozhodnutí li-m rovnoprávný přístup k Souši, Vtelnu, Čepirohám a Rudolicím li-m 45minutové jednopásmové přestupní jízdenky MHD li-m stomatologickou pohotovost li-m podporu kulturních akcí pro seniory
01

Lídr Jan Syrový: Chci žít v čistém a upraveném městě, které má perspektivu

Rodák ze starého Mostu Jan Syrový (nar. 7. srpna 1971) se zajímá o vše, co souvisí s původním královským městem.

Jako ředitel technických služeb ale nedá dopustit na nový Most. Perfektní fungování podniku je vidět na tváři města. Je čistá, a soustavně udržovaná. Návštěvníci města říkají, že nikde v republice není tak čisto jako v Mostě. Totéž platí i o pravidelně udržované zeleni.

Ještě v dobách, kdy mosteckou vládu sestavovaly tradiční partaje, Janu Syrovému jako běžnému občanovi vadilo, že musel poslouchat, jak všechno nejde, že na to či ono nejsou peníze. Jako radní voliče nezklamal. I jeho přičiněním jsou dnes výběrová řízení transparentní, všechny zakázky jsou zveřejněny na internetu a mohou se přihlásit všechny firmy. Zakázky jsou tak pro město výrazně levnější.

„Čeká nás ještě spousta práce. Musíme se například zabývat nemocnicí, do níž bychom rádi vrátili původní kvalitu, a legislativně se poprat s nepřizpůsobivými, aby slušným lidem nekazili život. Z okolí jezera Most vytvoříme zónu pro sport a relaxaci,“ uzavírá lídr.

 
02

Blanka Nešporová: Jako vnímavé ženě mi vadí, že není o pacienty dobře pečováno

Na první pohled působí jako máma neustále pečující o svá mláďata. Starost o druhé má takříkajíc v krvi. Věnuje se sociální oblasti a přičichla také ke zdravotnictví. Pětatřicet let pracuje na stomatologickém oddělení. „Tato činnost se mi moc líbí. Vidím, jak se s přibývajícími roky člověk mění – tvář začíná mít jiný výraz, přibývá vrásek, očím začíná dominovat moudrý pohled,“ popsala Blanka Nešporová (rodačka z Duchcova, kde spatřila světlo světa 26. února 1960).

Paní Blanka se věnuje lidem i ve „volném“ čase. Je předsedkyní společenství vlastníků bytů č. 197 v bloku 250A na ulici Zdeňka Fibicha. Protože má výbornou empatii, dokáže se vžít do myšlení a chování jiných lidí. Na připomínky ze strany bydlících je z domu sice zvyklá, ale že se budou týkat také nemocnice (za kterou ona nezodpovídá), tak to ji zpočátku překvapilo.

A nebyly to připomínky ojedinělé. Povšimla si, že jich přibývá a že jsou slyšet po celém Mostě i okrese – člověk se nedomluví česky, protože lékař je cizinec; na pokojích fouká, protože okna jsou stará a netěsní; personál se chová k lidem chladně až nevlídně; s jídlem to není žádná sláva; na záchodech chybí toaletní papír a u umyvadel vodovodní kohoutky; výtahy vypadají nebezpečně atd. Empatií oplývající Blanku Nešporovou to nenechalo klidnou a s kolegy ze Sdružení Mostečané Mostu se začala radit co a jak dál. Padlo rozhodnutí: je nutno vrátit do nemocnice kvalitu, kterou byla před mnoha lety celostátně proslulá. Deset let v rukou Krajské zdravotní, a. s., bylo pro mosteckou nemocnici devastující.

Budeme usilovat o získání nemocnice pod řízení města. Vrátíme kvalitu zdravotních služeb do jednotlivých oddělení a zajistíme opravy budov.
 
03

JUDr. Hana Jeníčková: Od historie města k budoucnosti a novým výzvám

„Nejde o funkci. Jde o to, co městu přinesete. Jsem hrdá na spoustu věcí, jež se povedly udělat. Jsou samozřejmě výsledkem týmové práce – tou komunální politika je – a já jsem její nedílnou součástí,” zdůrazňuje Hana Jeníčková, první náměstkyně primátora. Je nejen zkušenou komunální političkou, ale i lokální patriotkou.

Narodila se v roce 1949. Pamatuje tedy ještě starý Most. „Je dobře, že k němu mají pozitivní vztah také mladí lidé,“ všimla si Hana Jeníčková, což je pro ni velká motivace. Proto se intenzivně věnuje realizaci projektů vztahujících se k minulosti – Expozici starého Mostu (v městské knihovně) a MiniMostu na břehu jezera Most. Uznání veřejnosti si získala obnovou tradice připomínající údajný pobyt proslulého magistra Edwarda Kelleyho na Hněvíně. Úsilí Hany Jeníčkové vyústilo v založení slavnosti každoročně pořádané na hradě a otevřením Stezky Edwarda Keylleho.

Doktorka Jeníčková je zároveň političkou, jejíž rozhled není omezen hranicemi jednoho volebního období. Důkazem o tom je nejen Strategický plán rozvoje města Mostu, na jehož zpracování se podílela, ale i snaha pomáhat budoucím generacím. Úsilí o pozitivní zviditelnění města bylo také korunováno získáním titulu Evropské město sportu. Rozhodnou měrou se zasloužila o opravy a zateplení budov základních a mateřských škol. Ty barvami fasád doslova rozzářily své okolí. Po letech, kdy vládnoucí tradiční politické strany se údržbě škol nevěnovaly, jde o obrovský obrat. Hana Jeníčková také ví, že bude zapotřebí rozšířit kapacitu jeslí, i když Most je jedním z mála měst, která jesle mají a provozují. Je to pro ni nová výzva.

Zřídíme nové jesle se třemi odděleními s denní kapacitou 45 dětí.
 
04

Milan Hrib: Děti se svými rodiči musejí mít důstojné místo na hraní

O technicích se říká, že jsou chladní. Mohou prý za to kovově studené stroje, přístroje a drátky, jimiž jsou obklopeni a s nimiž pracují. Jeho případ to ale není. Milan Hrib má duši prohřátou a otevřenou dětem a jejich přáním. Děti jsou pro něj životní radostí.

Možná že za to může jeho slovenský původ. Milan Hrib je Východňar narozený v Medzilaborcích (12. února 1965). O Východňarech je všeobecně známo, že v jejich cévách proudí rozžhavená krev a duši osedlává velký cit.

Rodiče Milana Hriba se před mnoha a mnoha roky přestěhovali za prací na severozápad Čech. Jejich životním údělem se stal chemický průmysl. Syn Milan šel v Mostě v jejich šlépějích, stal se technikem, jeho duše ale zůstala věrná východňarským tradicím. Milan Hrib proto pohlíží na dění kolem sebe s velkou empatií a citem. Je si vědom úlohy rodiny, která má pro vývoj dětí a jejich budoucí život stěžejní význam.

A jak upevňovat vztahy uvnitř rodiny? Třeba „jen“ tím, že vyrazíme do parku a v něm se věnujeme hrám s dětmi. Proto se v hlavě Milana Hriba zrodil plán na přebudování Šibeníku – vrchu uprostřed Mostu – v park pro celou rodinu. Původní Centrální park v Severní čtvrti tuto roli už dávno neplní, ba ani běžnou relaxační funkci ne, zub času jej ohlodal natolik, že z něj zůstalo už jen torzo. Proto Šibeník s mnoha atrakcemi pro děti je novou výzvou. Ale i park Centrální, stejně jako park SNP či lesopark Hrabák mají před sebou světlejší budoucnost. Šibeník ale bude tím hlavním, kde se děti budou moci s rodiči vyřádit při svých hrách. Zvelebíme a upravíme městské parky.

Vybudujeme oddechový park pro celou rodinu na Šibeníku.
 
05

Ing. Jiří Koranda: Mám dost energie k tomu, abych pomohl vybudovat plácky pro naše děti

Má pozitivní vztah k přírodě a lidem. I přestože již v životě něco zažil a za mladíka se tudíž nepovažuje (narodil se 20. dubna 1958), uchoval si dětskou duši. To vše v kombinaci s jeho láskou k turistice a k pohybu obecně ho přivedlo k myšlence ujmout se úkolu takříkajíc urbanistickozahradnického. Bude navrhovat úpravy ploch mezi panelovými domy a zpracovávat návrhy na vytvoření dětských plácků v konkrétních lokalitách.

„Již 24 let žiju na sídlišti Liščí Vrch. Lidé jsou na jedné straně rádi, že zde svého času dostali byty a mají tedy kam složit svoje hlavy. Na druhou stranu je ale třeba objektivně vidět, že život na tomto – a nejen na tomto – sídlišti doprovázejí mouchy související s dobou jeho vzniku,“ upozornil Ing. Jiří Koranda, který v jednom z domů vykonává funkci předsedy družstevní samosprávy a s místními problémy je tak dokonale obeznámen.

V 80. a 90. letech minulého století, kdy v Mostě vrcholila tzv. komplexní bytová výstavba, bylo prioritou postavit co nejvíce bytů pro uspokojení potřeb všech lidí. Nehledělo se na možné budoucí problémy vyplývající z „natěsnanosti“ domů, úzkých vozovek, chybějící další vybavenosti atd. „Mám dost energie k tomu, abych napomohl k vybudování plácků, aby si naše děti měly kde hrát,“ uvedl Ing. Jiří Koranda. Zkušenosti má. V právě končícím volebním období (2010 – 2014) se staral o záležitosti kolem sportovní haly a tělovýchovných zařízení pod její správou.

Upravíme prostory mezi domy a postavíme čtyřicet dětských plácků.
 
06

Miroslav Fencl: Rychlé zásahy strážníků a bezprostřední kontakt s občany

„Jako obyvatel Souše jsem to vnímal také tak. Proto jsem se rozhodl tohoto problému ujmout a začít ho řešit,“ vzpomíná na začátky svého působení v zastupitelstvu města Miroslav Fencl. Tehdy – před osmi lety – lidé z okrajových městských částí pociťovali nezájem o své problémy.

Miroslav Fencl (nar. 23. února 1962), jenž se řešení problému ujal, vystudoval strojní průmyslovku. Jako její absolvent ví, že i město je vlastně složitý stroj, v němž musí všechna kolečka do sebe přesně zapadat. A o všechny jeho části je třeba se starat. Když se něco zanedbá, stroj začne skřípat a porouchá se. Taková byla situace do doby, než se vedení města ujalo Sdružení Mostečané Mostu. Skřípalo to mezi občany z městských částí a vedením města. Dnes už je to zapomenutá minulost. Obyvatelé Rudolic, Souše, Čepiroh a Vtelna nemají pocit, že se o ně nikdo nestará.

Miroslav Fencl kandiduje do Zastupitelstva města Mostu i nyní. „Věřím, že lidé z městských částí mě už berou jako svého člověka v zastupitelstvu a rád bych jim proto nabídl své znalosti a zkušenosti i v dalších letech,“ říká.

Zastupitel se nově začal zabývat i bezpečnostní situací. Vnímá, že se kvůli velké koncentraci závadových lidí nelepší. Za předchozí roky se sice podařilo vytvořit výkonný tým strážníků a zřídit služebny v některých částech města pro možnost rychlých zásahů a bezprostřední kontakt s občany, ale stále to nestačí. Rozšíření sboru strážníků se stalo naléhavým úkolem. Jeho realizaci si vzal na starost právě Miroslav Fencl.

Pro větší bezpečnost občanů města navýšíme počet strážníků pro pěší hlídky o dalších deset.
 
07

Arnošt Ševčík: Výhodné jízdenky jsou na světě, teď přijde na řadu parkování

Neustálý styk s lidmi a nelehké potyčky se zastánci různých názorů z něj udělaly racionálního člověka, který se rozhodně nebojí říci, co si myslí. Tyto vlastnosti umí dobře uplatnit při práci ve Sdružení Mostečané Mostu.

Rodilý Mostečan Arnošt Ševčík (nar. 28. června 1957), otec tří dnes již dospělých dětí, pracuje jako předseda Územní odborové organizace Ervěnice a je i místopředsedou Sdružení odborových organizací Czech Coal Group.

Obyvatelé Mostu Arnošta Ševčíka znají, ačkoli si to možná ani neuvědomují. Je to muž, jemuž se podařilo prosadit nejedno zlepšení pro cestující veřejnost obsažené ve volebním programu Sdružení Mostečané Mostu. Hlavně jde o jednopásmovou přestupní jízdenku platnou 30 minut, MHD zdarma pro děti školou povinné a seniory nad 65 let a zjednodušené odbavení žáků v předprodejních kancelářích. Arnošt Ševčík byl v roce 2010 zvolen předsedou představenstva Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a proto se pro něj stalo prosazování pozitivních změn pro cestující snadnějším.

A protože jmenovaný zastupitel dopravě rozumí, začal se zajímat také o to, jak to vypadá v ulicích města. Stálé stížnosti na nekvalitu služeb poskytovaných mosteckou nemocnicí jej přiměly obrátit pozornost i tímto směrem. Zjistil, že situace je špatná i v dopravní oblasti. Nářky řidičů na to, že není kde u nemocnice zaparkovat, jsou oprávněné. Proto si pro nové volební období stanovil úkol s problémem hnout.

Postavíme parkoviště pro 200 vozů u nemocnice.
 
08

Ing. Luboš Pitín: Jsem patriot a to, jak se lidem žije ve městě, mi není lhostejné

Mostecký rodák (nar. 23. července 1964) Luboš Pitín má na mosteckém magistrátu odslouženo ve funkci náměstka primátora osm let.

Ve volebním období 2006 – 2010 byl strážcem městské pokladny. K výkonu funkce náměstka primátora pro ekonomiku, investice a informatiku měl všechny předpoklady. Před nástupem do funkce pracoval jako systémový inženýr v mostecké počítačové firmě. Svých znalostí a zkušeností využil k hlídání toho, aby se zbytečně nerozhazovaly peníze a přitom obyvatel Mostu měl maximální přehled a kontrolu.

V právě končícím volebním období 2010 – 2014 byl náměstkem primátora pro školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku. V oboru informatiky se cítil jako doma. Školství, kultura, sociální věci, ba ani zdravotnictví mu problémy nedělaly. „Svět – to jsou vlastně spojené nádoby, všechno souvisí se vším,“ vysvětlil. Komunikaci s pracovníky divadla, městské správy sociálních služeb, ZŠ a MŠ zvládal na jedničku. A protože se kulturou zabýval velmi pozorně, dospěl k poznání, že knihovna by se mohla stát kulturně společenským centrem, což je ostatně i sen jejího nynějšího ředitele.

Proč se Ing. Luboš Pitín rozhodl již počtvrté kandidovat do zastupitelstva za SMM? „Jsem patriot a to, jak se lidem žije v našem městě, mi určitě není lhostejné. Chce to aktivní práci a té já se nebojím,“ říká Luboš Pitín.

Vybudujeme novou knihovnu jako kulturně-společenské centrum.
 
09

Ing. Irena Čapková: Pěkný vzhled je příjemný pro oči dětí i dospělých, město je krásnější

V Zastupitelstvu města Mostu působí od roku 2002. Byla jedním z historicky prvních pěti řádně zvolených poslanců za Sdružení Mostečané Mostu. Nakonec zůstali tři a byli v opozici, ale Irena Čapková se nedala – bojovala za zájmy běžných občanů. Možná si vzpomínáte – čipování psů, omezení hluku ze zahrádek restaurací v nočních hodinách, proti druhé vlně privatizace městských domů finančně nevýhodné pro občany atd. V následujícím volebním období Sdružení Mostečané Mostu zvítězilo, proto se Irena Čapková stala garantem další etapy prodeje městských domů – za spravedlivé nižší ceny. I s tímto úkolem se vypořádala a získala obrovskou důvěru občanů. Zasloužila se také o to, že radnice začala komunikovat s obyvateli jednotlivých lokalit, v nichž se plánovala výstavba parkovišť, hřišť apod.

Narodila se 7. září 1958 v Mostě. Je absolventkou Stavební fakulty ČVUT a je vedoucí technického úseku Stavebního bytového družstva Krušnohor.

Svých odborných znalostí využije i v novém volebním období (2014 – 2018). Naváže totiž na rozdělanou práci. „Tou je zateplování objektů školských zařízení. Sdružení Mostečané Mostu bylo prvním volebním subjektem, který tyto práce zahájil v obrovském rozsahu,“ připomněla Irena Čapková. Z Krušnohoru má i zkušenosti s čerpáním dotací, takže by pokračování prací nemělo nic bránit. Pěkný vzhled škol a školek lahodí očím dětí i dospělých.

Dokončíme zateplení mateřských a základních škol s využitím dotačních titulů.
 
10

JUDr. Vojtěch Krejčíř: Porušování zákonů se nesmí stát normou života ve městě

Rodák z hanácké Mohelnice žije v Mostě již 37 let, stejně dlouho tady uplatňuje svou advokátskou praxi. Po bydlení v Praze netouží. Doma je tady. Proto také dal přednost zapojení do činnosti Sdružení Mostečané Mostu.

Říká se o něm, že je vynikající právník, leckteří ho dokonce označují za mosteckou advokátní jedničku. „Já si to o sobě rozhodně nemyslím,“ říká JUDr. Vojtěch Krejčíř a dodává: „Znám v Mostě několik výborných kolegů, kterých si velmi vážím.“

Advokacii se věnuje od roku 1978. Kvalita jeho právnické praxe jistě souvisí i se zkušenostmi, jež postupem času načerpal. Díky jim a zažité právnické teorii dokáže odhadnout postupy policistů, vyšetřovatelů, státních zástupců i soudců, a proto vhodně reaguje. Možná v tom se skrývá tajemství jeho úspěchu.

„Protože se pracovně pohybuji v oblasti práva, budu se nadále zabývat problematikou legislativních norem a jejím praktickým uplatňováním vůči jedincům, kteří nedodržují zákonné normy,“ vysvětlil svoje zapojení do Sdružení Mostečané Mostu. Bude se týkat jak přímého jednání ze strany města, tak i zákonodárné iniciativy vyvíjené vůči příslušným orgánům.

„Sdružení Mostečané Mostu splnilo všechno, co voličům slíbilo. Za osm let působení ve sdružení nemám poznatek o tom, že by na magistrátu někdo kradl, dopustil se manipulace či tuneloval. Proto jsem si řekl, že sdružení, které má za sebou takové výsledky, musím svojí prací i nadále podporovat,“ vysvětlil.

Nadále budeme prosazovat změny legislativy směrem k nepřizpůsobivým občanům, abychom ochránili slušnou většinu.
 
Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz