Novým primátorem statutárního města Mostu by se mohl stát JAN SYROVÝ. To za předpokladu, že Sdružení Mostečané Mostu (SMM) vyhraje říjnové komunální volby a bude tak moci uplatnit podle tradice nepsané právo na obsazení postu prvního muže města. Jan Syrový – nynější ředitel technických služeb – byl novinářům představen jako lídr kandidátky. Do předvolební kampaně jde odhodlaně, s optimismem a racionálními argumenty. Pojďme si s ním proto popovídat.

 2014-09-09 manazerPane řediteli, pro mnohé lidi byla vaše kandidatura coby jedničky na kandidátce SMM překvapením. Vás osobně nepřekvapila?

Překvapila. Když se mnou před několika týdny kolegové z vedení SMM začali projednávat tuto záležitost, jejich důvěra a hodnocení mé dosavadní práce mě samozřejmě potěšily. Most mám velice rád. Když jsem v roce 2009 nastoupil do technických služeb, byla to pro mě velká výzva. Šel jsem do toho s jedinou motivací, která je dodnes stejná. Chci žít v čistém a upraveném městě, které má perspektivu. Stejnou výzvou pro mě je předstoupení před voliče v roli lídra kandidátky Sdružení Mostečané Mostu.

 Jste veřejně považován za velice kvalitního manažera, možná za nejlepšího ředitele Technických služeb města Mostu, který kdy v čele podniku stál. Nebudete opouštět toto místo s těžkým srdcem?

O tom, zda ho opustím, rozhodnou voliči. Pokud SMM ve volbách opět uspěje, výzvu k výkonu funkce primátora přijmu a této práci se budu věnovat naplno. V době, kdy jsem před pěti lety nastupoval do technických služeb, občané posílali na magistrát spoustu stížností na nepořádek v ulicích a v okolí odpadových nádob a vysokou neposečenou trávu. V Technických službách města Mostu se nám společně podařilo změnit spoustu věcí. V současné době občané kladně hodnotí, že je město čisté, upravené a zelené plochy že jsou posekané.

 Abyste nebyl zavalen stížnostmi jako lídr kandidátky SMM, pojďme si říci, jak si sdružení vedlo v právě končícím volebním období. V desateru vyhlášeném v roce 2010 se hovořilo o zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu pro všechny obyvatele Mostu zdarma, o bezplatné MHD pro žáky školou povinné a důchodce starší 65 let a také o rovnoprávném přístupu k městským částem Souš, Vtelno, Čepirohy a Rudolice.

Výhody pro obyvatele města Mostu v podobě svozu odpadu a MHD pro žáky ZŠ a seniory nad 65 let zdarma se podařilo zachovat. Navíc byla zavedena jednopásmová (mostecká) přestupní jízdenka MHD na 30 minut. Občany je velmi využívána. Nyní se zvažuje prodloužení časového limitu na 45 minut.

Opravy a investice jsou prováděny rovnoměrně v celém městě, tedy i v městských částech Souši, Vtelně, Čepirohách a Rudolicích. Jako příklad těchto oprav uvádím tyto akce: V Čepirohách se povedlo vybudovat centrální dětské hřiště, byla opravena komunikace v ulici U Rybníka, osvětlen přechod pro chodce přes ulici Žatecká a v plánu je osvětlení dalšího přechodu. V Souši byly v ulici Tvrzova instalovány dvě nové zastávky MHD a opravena vozovka v ulici Josefa Mánesa. V Rudolicích došlo na opravy chodníků v ulicích Ke Skále a Mlýnská, byla vybudována nová zastávka MHD a bezpečný podchod pod kolejištěm vlakového nádraží vybavený kamerovým systémem. Ve Vtelně proběhla oprava schodiště v ulici Ke Kostelu, oprava chodníku v ulici Mostecká přes parčík a došlo k osazení dopravních zrcadel v rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu v ulicích Židovická a Ke Kostelu.

 Korupce – téma, jež hýbe společností. Zavázali jste se k transparentnímu zadávání veřejných zakázek a k jejich zveřejňování na internetu, čímž byste výskytu korupce bránili.

Všechny veřejné zakázky vyhlašované městem jsou zveřejňovány na internetu. Do zakázek se mohou přihlásit všechny firmy. Jejich zveřejňováním dochází k vytváření konkurenčního prostředí, což vede k velkým finančním úsporám. Tímto bylo a je umožněno zachování svozu odpadu a MHD pro školáky a seniory zdarma. Již v roce 2010 udělil web pro otevřenou veřejnou správu Otevrete.cz statutárnímu městu Most první cenu v kategorii veřejné zakázky. Nejenom veřejné zakázky jsou transparentně uveřejňovány na internetu, ale i investiční akce – jako jsou parkoviště, dětská hřiště, úpravy veřejných prostranství – jsou projednávány s občany bydlícími v domech, v jejichž okolí se mají uskutečnit. Výsledky těchto projednávání jsou důležitým podkladem při rozhodování o realizaci dané investiční akce. Dochází tak někdy k odmítnutí některých investičních záměrů. Takto bylo upuštěno od záměru na vytvoření 500 nových parkovacích míst.

 Když jsme u parkovacích míst, slíbili jste, že jich vybudujete dva tisíce.

Ve volebním období 2010 – 2014 se podařilo vybudovat 2 111 nových parkovacích míst. Rád bych také doplnil, že se podařilo opravit více než sto chodníků a komunikací, což představuje 76 tisíc metrů čtverečných chodníků a 95 tisíc metrů čtverečných vozovek. Příkladem větších akcí může být oprava ulic Žatecké a Josefa Skupy.

 A nyní na žhavé téma – nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým. Ti nedodržují právní normy a základní principy občanského soužití. Spoustu slušných občanů dokážou nepřizpůsobiví svým jednání pořádně rozčílit…

Město a SBD Krušnohor činí v rámci stávající legislativy maximum možného. Připomínám šest let existující Mosteckou výzvu, která vznikla na půdě Krušnohoru, připojil se k ní celý Svaz českých a moravských bytových družstev, který se ji snaží prosadit do života. Vláda a ministerstva jakoby ale toto volání neslyšela. Město i družstvo jsou v této oblasti velice aktivní, ale bez porozumění státu nemohou nic dělat. Jedním z nástrojů řešení problémů měla být regulace vyplácení sociálních dávek, to ale kompletně přešlo na stát a město do něj tedy nemůže zasahovat. Důležitým nástrojem Mostu je dobře pracující městská policie. Ta kupříkladu bojuje se sběrači kovového odpadu. Město a Krušnohor nadále předkládají centrálním orgánům legislativní návrhy. Naposledy bylo svoláno jednání u kulatého stolu přímo do Mostu. Krušnohor byl jeho iniciátorem. Jednání se zúčastnili zástupci vedení města, SBD Krušnohor a dalších bytových družstev, pracovníci ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR, krajského úřadu, Policie ČR, městské policie, Mostecké bytové a okresní hospodářské komory. Pro řešení této problematiky tedy činíme opravdu maximum, ale bez součinnosti státu a změny zákonů je to obtížné. V tomto úsilí bude SMM pokračovat. Hlavní změnou v úpravě zákonů musí být možnost, aby spoluvlastníci bytových jednotek měli možnost rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet a užívat společné prostory.

 Zmínil jste se o úloze městské policie. Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel města jste slíbili zvýšit počet strážníků pro pěší službu o deset.

Ano, počet strážníků vykonávajících pěší hlídku byl skutečně navýšen o deset a ti prioritně vykonávají činnost v deprivovaných částech města – ve Stovkách a na sídlištích Výsluní (Šestistovky) a Liščí Vrch (Sedmistovky). Nad uvedený počet se podařilo najít pracovní místo pro dalších dvanáct civilních zaměstnanců, kteří vykonávají dohled nad hlídanými parkovišti v ulicích Františka Halase, 1. máje a Okružní.

 Citlivým tématem je také život seniorů. Jak to vypadá s novým domem pro ně se slíbenou volitelnou pečovatelskou službou a myslíte vůbec na kulturní vyžití dříve narozených?

Vhodný objekt – blok 60 v ulici Táboritů – byl již městem zakoupen a běží projektová příprava. Pokud jde o kulturní vyžití, město finančně podporuje taneční zábavy pro seniory v městském domě zábavy (Medúza), v hotelu Cascade (Murom) a na Benediktu. Byl otevřen nový klub seniorů v Javorové ulici v bloku 525, každý týden jej navštíví více než tisíc dříve narozených.

 Pracovníci ve školství se těšili na to, že se pochlapíte ohledně modernizace budov základních a mateřských škol.

Na základních a mateřských školách byly provedeny opravy za 108 milionů korun. Podařilo se zateplit 4., 5., 7., 8., 10. a 11. základní školu a mateřské školy v ulicích Antonína Dvořáka, Jana Kříže, U Cáchovny, Komořanská, Františka Malíka, Vítězslava Nezvala a Hutnická. Na těchto zařízeních došlo nejenom k zateplení, ale také k výměně oken, opravám střech a rekonstrukcím sociálního zařízení. Tyto změny velmi kladně hodnotí nejen rodiče dětí, ale i zaměstnanci škol a školek.

 Slíbili jste lidem pohotovostní služby ve zdravotnictví…

I v tomto případě jsme je nezklamali. Zubolékařská pohotovost funguje ve třetím poschodí polikliniky mostecké nemocnice. Ta byla původně zřízena ve zdravotním středisku Paracelsus v Litvínově-Záluží, po čase byla přesunuta do mostecké nemocnice z důvodu nemoci zálužského stomatologa. Lékařská pohotovostní služba pro děti a dospělé je rovněž zajištěna v mostecké nemocnici.

 A nyní dvě trefy do Achillovy paty SMM. První: zřízení výpravné expozice o starém Mostě. Druhá trefa: vrácení života do míst, kde stával starý Most, tentokrát v podobě existence jezera Most.

Trefa do slabého místa volebního programu to bude pouze jedna – a tou je jezero Most. Tento bod jako jediný se nepodařilo splnit. Stát i přes předchozí dohody nepředal pozemky městu zdarma a navíc časově posunul výstavbu nezbytné komunikace Most – Mariánské Radčice, která měla být postavena z 15 ekomiliard. Navíc, a to je asi největší překážkou, nebylo stále ještě ukončeno napouštění jezera. Expozice o starém Mostě byla vytvořena. Vznikla v městské knihovně. Expozice se stále doplňuje a vylepšuje, nyní bude obohacena o maketu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na tomto exponátu bude předváděn světový unikát – přesun objektu.

 Nebojíte se, že v předvolební kampani vám jeden nesplněný bod vmetou konkurenti do tváře?

Sdružení Mostečané Mostu vždy plnilo volební program. Ten se podařilo splnit jak za období 2006 – 2010, tak i za období 2010 – 2014. Realizace volebního programu je mnohem snazší, když rozhodnutí o konkrétních záležitostech činí mostecké zastupitelstvo. V případech, kdy je zapotřebí součinnost státu, je to velmi obtížné. A to je právě i vámi zmiňované jezero Most. O tom, jak probíhá jeho dopouštění, se budeme moci všichni přesvědčit o Mostecké slavnosti v sobotu 6. září. Ukončení napouštění bude jedním ze základních předpokladů pro oživení celého okolí jezera Most.

Do předvolební kampaně jdeme já i celé sdružení odhodlaně a s racionálními argumenty. SMM povede pozitivní a vysvětlující volební kampaň, která naváže na to, co se podařilo, a zároveň představí nový volební program, z něhož je nejdůležitějších deset bodů shrnutých ve volební desateru pro období 2014 – 2018.

 

Rozmlouval: Mgr. Petr Prokeš
Foto: archiv TSmM

Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz