1. PROPOUŠTĚNÍ

Po převzetí moci Severočechy Most bylo vyštváno nebo přímo propuštěno mnoho schopných řídicích pracovníků (zvláště z městských organizací) a nahrazeno kamarády, rodinnými příslušníky nebo rovnou zastupiteli bez výběrového řízení:

 

Organizace Původně Nově
Sportovní hala Hašek Jan Formánek Petr (zastupitel Severočeši Most)
MSSS Jakubcová Vlasta Radová Pavla (propuštěna pro neschopnost)
    Strakoš Martin (člen ČSSD
DPMmL Dlask Marcel

Dunovský Daniel (zastupitel Severočeši Most)

  Berger František  
  Karlovský Ladislav  
    Novotný Jiří (nově vytvořené místo náměstka, bratr zastupitele)
Hipodrom   Balášová Vendulka (nově vytvořené místo, "nezávislá" radní)
TSmM Syrový Jan Mutínský Karel
    Hlaváček Pavel
  Čížek Ladislav (ekonom) Jelínek Pavel
  Pitínová Jitka  
Magistrát města Jeníčková Barbora (nepotřebné místo)  
  Slapnička Dominik (místo zrušeno)  
  Harant Jiří (architekt) Nesládek Petr (kandidát Severočeši Most)
    Nedvěd Jiří (zastupitel Severočeši Most)
MP Most Schwarz Bronislav Hrvol Jaroslav (bratr náměstka primátora)
  Hincák Jiří  
Městské divadlo Rumpík Jiří (jednatel) Hofmann Václav (za 5x vyšší plat)

2. DAŇ Z NEMOVITOSTI

Byla snížena daň z nemovitosti pouze pro podnikatele (Zelenka Jiří ušetřil velké peníze), pro občany daň zůstala.

3. MANÉVRY KOLEM PARKOVÁNÍ

Byla zrušena placená parkovací místa na sídlištích. Do doby zrušení vzrostla jejich cena ze 4 500 na 9 000 Kč za rok.

Byla zvýšena cena parkování na odstavných parkovištích. Vše proto, aby lidé začali parkovat na placených parkovištích Zelenky? Jungle aréna (kterou financoval Zelenka) dostala pronájem 10 parkovacích míst za pouhých 4 000 Kč za rok.

4. OPRAVA MOSTU K NEMOCNICI

Byla dojednána oprava mostu a současně i úvěr (prý výhodný). Město však nedokázalo dojednat směnu pozemku pod mostem s Mlezivou Pavlem (nabízelo nesmyslně pozemek jinde bez přístupu k němu). Nakonec musela být akce zrušena, úvěr si však město vzalo zbytečně i přes údajnou dobrou finanční kondici na různé opravy v Mostě.

5. KOUPĚ NEBYTOVÉHO PROSTORU V BLOKU 92-93

Primátor tvrdil, že hrozí, že v nebytovém prostoru domu bude zřízena nová herna. Město však tvrdilo, že všechno zachrání, protože nebytový prostor koupí za 1,9 milionu korun. Podle realitních kanceláří byla reálná cena cca 600 tisíc. Když se zvedla vlna nevole, primátor tvrdil, že tam udělají služebnu městské policie. Protože však prostor měří přes 150 m2, tvrdil primátor, že tam bude i středisko pro prevenci kriminality. Nebyly vypořádány společné prostory, bylo by tam vysoké „nájemné“. Když se zastupitelka Peštová Berenika dotázala na ministerstvu, zjistila, že žádná žádost o hernu tam již není. Majitel nebytového prostoru je údajně známý primátora.

6. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA A POZEMKY

Primátor „předjednal“ na krajském úřadu změny v územním plánu města – zrušení 5 zón pro výstavbu rodinných domů (včetně zóny, kterou dostali restituenti), ponechal jednu zónu, o kterou není zájem, a přestože je v návrhu zrušena i zóna ve Vtelně, tak naopak byla navržena jako nová a vlastně jediná zóna pro výstavbu rodinných domů opět ve Vtelně. Pozemek patří otci primátora. Výdělek ve stamilionech.

7. SMĚNA POZEMKŮ

Zelenka Jiří nabídl městu ke směně své pozemky – malé pozemky na území celého města (které jsou prakticky bezcenné, ale Hrvolem Markem byly označeny za strategické) za pozemek o ploše přes 5 tisíc metrů čtverečních, který je v centru města pod dnešním Lidlem.

8. ZVĚRSTVA VE FOTBALU

Město zřídilo Mostecký fotbalový klub, který sjednotil Baník Most, Čepirohy a Baník Souš. Jako ředitele jmenovalo Tancoše Josefa. Ten začal „hospodařit“:

- město koupilo za 4 miliony dětské a mládežnické hráče od Baníku Most, který je ale ve většině „dostal“ zdarma od Baníku Souš;

- město jenom za poslední dva roky dotovalo MFK více než 21 miliony korun;

- Tancoš sdělil Baníku Souš, že ho „zničí“ a přestal poskytovat klubu finance, zrušil smlouvy na pronájem hřišť, čímž způsobil zavření přítoku peněz. Baník Souš je na pokraji svého zániku – kam tedy jde těch 21 milionů?;

- pod vedením Tancoše byly téměř všechny oddíly svým umístěním na chvostu tabulek;

- město objednalo pod tlakem veřejnosti audit hospodaření MFK. Audit konstatoval četná pochybení jdoucí do milionů korun. Protože se primátorovi zpráva nelíbila, tak ji nezaplatil a objednal jinou. Ta nesměla obsahovat negativní poznatky.

9. ZRUŠENÍ HAZARDU

Město neodsouhlasilo vyhlášku o zrušení hazardu. Svojí nečinností umožnilo vznik velké herny v centru města u Prioru.

10. PROTIHLUKOVÁ VYHLÁŠKA

Město namísto jednání o kompromisech mezi provozovatelem autodromu a stěžovateli na hluk vydalo kontroverzní vyhlášku, která mu navíc byla krajským úřadem zrušena. Na základě stížnosti vedení města Ministerstvo vnitra ČR rozhodnutí krajského úřadu označilo za nezákonné. Město nehledá řešení.

11. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Naprosto netransparentní VŘ, zadávání z ruky, dělení zakázek, přidělování zakázek zastupitelům a radním. Velmi neúplné informace o VŘ na webových stránkách.

12. ALZHEIMER CENTRUM

Podepsána smlouva se soukromým provozovatelem ze středních Čech, ve které mimo jiné není blokace míst pro občany města Mostu.

Podivně vypsané výběrové řízení na realizaci, navýšení ceny rekonstrukce ze 45 na 110 milionů.

13. KULTURNÍ DŮM REPRE

Nebyla vypsána architektonická soutěž, cena se odhaduje na astronomických 400 milionů korun. Je zpracováván projekt bez řádného zadání – neschopnost radnice, nevyužití znalostí ředitele knihovny.

14. KÁCENÍ STROMŮ NA SÍDLIŠTÍCH

Po nesmyslné výsadbě stromků na sídlištích Výsluní (Šestistovky) a Liščí Vrch (Sedmistovky) příliš blízko u domů byly tyto po dvou letech káceny a sázeny zase nové. Vznikly statisícové škody.

15. ROZKLAD TECHNICKÝCH SLUŽEB

Po zdecimování managementu TSmM a po nástupu „odborníka“ lékaře Štembery Sáši do vedení představenstva TSmM nepracují tak, jak jsme byli zvyklí. Byly zrušeny party pro sekání zeleně. Práce byly zadány externím firmám. Důsledek: nepořádek ve městě, nejsou odpadkové koše, špatné sekání, nekvalitní údržba zeleně, nepružné reakce TSmM na podněty občanů.

16. KLUZIŠTĚ

Postaveno na nesmyslném místě – důsledkem bylo kácení borovic. Lhaní občanům, že vzrostlé borovice vadí podzemním kolektorům.

Rozdělení akce na několik částí a tím obejití výběrového řízení. Vysoké náklady na krátkou dobu využívání kluziště (cca 2 měsíce). Využití se schovává za jakýsi projekt celého centra.

17. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Nasmlouvaná advokátní kancelář opakovaně za velké peníze dodává městu rozbory a rady, které jsou v rozporu s platnou legislativou (např. vstup města do Mosteckého fotbalového klubu).

18. PARKOVACÍ MÍSTA

Minimální výstavba parkovacích míst – pouze úprava vodorovného značení. Nevybudování parkovacího domu s přímým vstupem do nemocnice. Nesplněn volební slib.

19. AUDITY

Audit na hokej provedla firma spřátelená se Zelenkou bez výběrového řízení – na nic se nepřišlo. Další audity nebyly zadány.

20. POCHYBENÍ PRIMÁTORA

Naprostá nekompetentnost primátora coby právníka. Hlasování o odvolání člena orgánu Hipodromu Most, a. s., bez předchozího souhlasu zastupitelstva (porušen zákon o obcích). Zrušení zasedání zastupitelstva z důvodu neschválení programu. Odchod zastupitelů z celé opozice z jednacího sálu. Porušování jednacího řádu a jeho úprava uzurpující opozici – „náhubkový“ zákon a občany města. Protizákonné odmítání zveřejňování článků opozice v Mosteckých listech. Špatné vyhodnocení situace kolem volby senátorky.

21. REKLAMY

Navyšování rozpočtu TSmM na úkor města a současně vyplácení velkých financí prostřednictvím reklam. Sanování chybějících peněz do některých sportů společnostmi TSmM, DPmML, MB – reklamy kamarádům z kandidátky (Kasal).

22. OBSAZENÍ KOMISÍ (poradních orgánů rady města)

Neumožnění účasti opozice v kontrolním výboru a komisích. Obsazení komisí a statutárních orgánů lidmi bydlícími mimo město, spřízněnými se Zelenkou – údajní odborníci. Předsedové komisí často neschopni se i vyjádřit (radní Malý Alois a spol.).

23. VÝPOVĚDI VÝPŮJČEK

Výpůjčky byly nahrazovány nájemním vztahem. Tam, kde se to personálně nehodilo (Fenclová) nebo kde byl jiný zájem (Kölbl), neuzavřeli nájemní smlouvu, přestože se jednalo o tradiční prostory a činnosti.

24. PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

Protože si bratři Hrvolové mysleli, že pult centrální ochrany (PCO) je dobrý kšeft, vypověděli-nevypověděli stávajícího provozovatele a zřídili novou firmu. Část subjektů napojených na PCO přešla pod novou firmu, část zůstala pod původním provozovatelem.

25. MĚSTSKÉ LESY

Ukončeno působení ředitele Městských lesů Most Ulberta instalován údajný kamarád vedení radnice Adam Miroslav.

26. HAVÁRIE CHEMIČKY

Nedostatečná reakce města na havárii, špatná informovanost občanů, neřešení následných opatření. Neinformování dokonce ani politiků města.

27. NAVÝŠENÍ ODMĚN

V organizacích města navýšeny odměny pro členy představenstev a dozorčích rad respektive navýšení počtu členů – potřeba pro kamarády.

28. NEÚČAST NA AKCÍCH

Neúčast primátora (respektive zástupců města) na důležitých akcích – zahájení školního roku gymnázia, odhalení busty architekta Heilmanna Jakuba, zahájení výstavy terakotové armády v muzeu, mistrovství tahačů na autodromu, neúčast na představení seriálu o Mostu atd.

29. MINIMOST

Nesmyslné zrušení projektu MiniMost, který by mohl být významným „tahákem“ pro turisty a cestovní ruch.

30. PROPAGACE MĚSTA

Nevyužití významných událostí ve městě pro jeho propagaci v rámci České republiky: Most – evropské město sportu, 500 let děkanského chrámu.

31. PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE

Hlídky strážníků nejsou vidět v ulicích, městská policie přestala spolupracovat přímo se zástupci domů, jediný cíl je rozdávání pokut, absence preventivní činnosti. Vše zaviněno špatným vedením MP.

32. SČÍTÁNÍ CIKÁNŮ

Město se odmítlo zúčastnit celorepublikové evidence cikánů na území města údajně z etických důvodů. Nakonec zjišťovala PČR.

33. TELVIZE

Ukončení spolupráce s Media Live. Namísto ní nastoupila spřátelená OK Plus TV – nebyl důvod.

34. TAJEMNICE MAGISTRÁTU

Tajemnice magistrátu Čejková Jana stáhla odvolání kandidatury Dernerové Aleny v senátních volbách. Zákonné odvolání podala zmocněnkyně volebního subjektu. Případem se musel zabývat Nejvyšší správní soud, rozhodnutí tajemnice magistrátu označil za nezákonné a zrušil jej. Město Most mělo celostátní ostudu.

35. MĚSTO BEZDOPLATKOVÉ

Paparega nechtěl vyhlásit Most bezdoplatkovou zónou a připojit se tak k iniciativě nejpostiženějších měst v ČR. Vymlouval se na platnou legislativu a nechce pochopit, že je nutno jí změnit. Velmi laxní přístup k řešení problému. Pod tlakem veřejnosti zóny vyhlásí.

36. NEPŘIZPŮSOBIVÍ

Paparega nekomunikuje s největšími správci bytového fondu v řešení problému nepřizpůsobivých. Nepodporuje dlouholeté aktivity SBD Krušnohor v oblasti změn legislativy v oblasti bydlení. Není schopen se přenést přes absolutní závislost na rozhodnutích Zelenky a spol. a začít něco dělat pro občany města. Protože Krušnohor je nepřítelem pro Zelenku, je tedy nepřítelem i pro Paparegu – nic proto v problematice nepřizpůsobivých dělat nebude.

Jedná se o pouhé poznámky k jednotlivým kauzám, pro rozpracování témat je potřeba kontaktovat SMM.

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz