ANO ustoupilo od svého programu?

To bylo vloni pokřiku! Dejte více peněz na sport dětí a mládeže. Každoroční částka ve výši 83 – 86 milionů korun z městského rozpočtu je nedostatečná. Takové a další požadavky zněly z úst členů hnutí ANO, kteří vstoupili na politické kolbiště jako nováčkové, ale chovali se přitom jako ostřílení političtí matadoři. Bez jakékoliv zkušenosti v komunální politice přesně věděli, jak se co v ní má dělat.

Hnutí ANO tehdy přehlíželo skutečnost, že statutární město Most vydávalo za vlády Sdružení Mostečané Mostu (SMM) s koaličních partnerů na sportovní činnost dětí a mládeže v průměru dvojnásobek než český stát. Nepovšimlo si zřejmě ani toho, že činnost města byla v dané oblasti oceněna i udělením titulu Evropské město sportu 2015 a že přístup Mostu k dětským a mládežnickým sportovním kolektivům i k tělovýchovné činnosti obyvatel obecně má tak široký záběr, že mezinárodní komise složená z odborníků z různých států nemohla konstatovat nic jiného než to, že město pod Hněvínem naplňuje všechna kritéria a evropský titul si plně zaslouží. Protože komisaře nepostihl zelený zákal a měli tudíž dobrý zrak, viděli i to, co členové hnutí ANO ne, a na rovinu řekli, že Most je na tom nejlépe ze všech měst, jež předtím navštívili. Podle hnutí ANO bylo toto zřejmě všechno špatně a dalo by se proto předpokládat, že po volbách bude líp.

V rámci předvolebního běsnění se členové Babišova hnutí bili do prsou a slibovali, že se sportem dětí a mládeže budou ve své politické činnosti zabývat a že tělovýchova dostane velký prostor (když ten předtím byl tak „malý").

Nezůstalo jen u slovních proklamací. Sepsaný volební program opravdu věnoval tělovýchovné činnosti dětí a mládeže nemalou část svého textového rozsahu. Chvílemi to dokonce vypadalo tak, že mostečtí babišovci v rámci předvolebního harašení politickými zbraněmi překonají vše, co bylo doposud v dané oblasti vykonáno. Pomalu se zdálo, že hnutí ANO sportem žije a všechny nás mile překvapí. Sport byl prezentován jako jedna z priorit.

A nyní? Po předvolebním trojčení je veta – a pokud jde o sport dětí a mládeže, tak členy hnutí ANO jako kdyby postihl zelený zákal. Nevidí – a jak se zdá – tak ani neslyší (spoustu připomínek).

Při hlasování o městském rozpočtu na tento rok v zastupitelstvu a ještě předtím v Radě města Mostu zvedli ruku pro částku určenou na sport dětí a mládeže o 11 milionů korun nižší (než bývala za vlády SMM a jeho koaličních partnerů).

Kam se poděla předchozí ostrá kritika členů hnutí ANO na údajně nedostatečný objem financí pro sport dětí a mládeže? A jak nazvat částku ještě nižší, když ta předchozí (za vlád SMM) byla nedostatečná? Je dokonce tak malá, že se dá předpokládat ukončení činnosti některých klubů a oddílů.

2015-07-20 sportPodle nás – členů SMM – se jedná o velký problém. Rozpad sportovních oddílů a klubů může totiž znamenat odchod jejich členů na ulici, kde se budou věnovat drogám, konzumaci alkoholu, trestné činnosti. Ulice z nich může vychovat duševní a fyzické mrzáky. To je smyslem činnosti hnutí ANO v oblasti sportu dětí a mládeže?

Jak je možné, že mostečtí babišovci na jedné straně obrali sportující děti a mládež o 11 milionů a na straně druhé podpořili navýšení finančních odměn pro členy představenstva sportovní haly? Oproti rokům předcházejícím jde až o trojnásobné navýšení! To jsou ta úsporná opatření, o nichž představitelé hnutí ANO tak rádi hovoří?

Voliči věřili, že nový volební subjekt v mostecké komunální politice bude čestný, rovný, bojující proti trafikám a proti kartelům politiků a podnikatelů. Proto dostal jejich hlasy. A jaká je skutečnost? Není zrovna představenstvo sportovní haly názorným příkladem toho, že hnutí ANO podporou navýšení odměn členů tohoto orgánu vytváří politickou trafiku? Pro koho ji chystá? Pro své radní a zastupitele?

A nejde jen o představenstvo sportovní haly. Podle našich informací došlo k navýšení finančních odměn také u členů orgánů dalších společností vlastněných městem. V peněženkách těchto členů tedy zmizí oněch 11 milionů ušetřených na sportu dětí a mládeže?

Komu vlastně slouží hnutí ANO – sportujícím dětem a mládeži, nebo prospěchářům, kteří se zajímají jen o peníze za sezení v orgánech?

Jak se ke střetu krácení dotací pro dětské a mládežnické sportovce a narůstající odměny v orgánech a vytváření trafik postaví hnutí ANO v blízké budoucnosti? Dotace pro sport dostanou další K. O.?

 

Klub zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu
(11. 3. 2015)

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika