Nová koalice v čele se Severočechy Most vrátila Most do 90. let, vyhodnotilo SMM

Sdružení Mostečané Mostu (SMM) svolalo řádnou valnou hromadu. Ta se v historii sdružení uskutečnila již popatnácté. Hlavními body programu bylo zhodnocení činnosti SMM a schválení lídra pro volby do zastupitelstva města v roce 2018.

Zprávu o činnosti SMM a jeho klubu zastupitelů za období od července 2015 do dubna 2016 přednesl Jan Syrový.

V OPOZICIFoto_2

„Po celé období pracovalo sdružení v opozici,“ konstatoval Jan Syrový a dodal: „Nejvýznamnější událostí na mostecké politické scéně bylo na podzim vypovězení koaliční smlouvy ze strany Severočechů Most klubům ANO a KSČM. Vznikla nová koalice – a to ve složení Severočeši Most, ČSSD a ODS. Vlivem této změny došlo k významnému snížení pohodlné většiny vládnoucí koalice z 28 zastupitelů na těsných 24.“

Podle vyjádření Jana Syrového došlo k faktickému posílení opozice: „ANO a KSČM jsou na rozdíl od ODS a ČSSD skutečnou opozicí.“

„CINKNUTÉ“ ZAKÁZKY

Dále analyzoval dění ve městě. „Nová koalice v čele se Severočechy Most vrátila Most do 90. let minulého století. Stavební a jiné zakázky – ať již městské nebo ve společnostech vlastněných městem – opět vyhrávají firmy radních a zastupitelů vládní koalice nebo společnosti na ně napojené. K podání nabídek jsou oslovovány především uzavřené okruhy uchazečů, v některých případech dostávají tyto firmy zakázky přímo zadané. Výčet konkrétních „cinknutých“ zakázek je velmi rozsáhlý. Veřejné proklamace Severočechů Most o transparentnosti a zodpovědnosti vyznívají v tomto světle velmi komicky. Zkrátka vítejte zpět v 90. letech,“ popsal situaci Jan Syrový.

KONTROLA? NE!

Od podzimu loňského roku pracuje několik zastupitelů ze Sdružení Mostečané Mostu v komisích rady města. Tyto komise jsou poradními orgány radních. „V kontrolním výboru zastupitelstva nám pracovat umožněno ale nebylo. Proč asi?“ položil řečnickou otázku Jan Syrový.

BUDE SOUD?

„Jako zastupitelský klub Sdružení Mostečané Mostu jsme pro zajištění jeho prezentaci požádali primátora o potřebný prostor v Mosteckých listech. Přestože tento prostor náleží opozici ze zákona, primátor žádost klubu zamítl,“ informoval Jan Syrový. Upozornil přitom, že v řadě jiných měst – například nejblíže v Krupce – se opozice místa pro publikování svých názorů soudně domohla. Jan Syrový v této souvislosti nevyloučil, že pokud bude odmítavý postoj vedení města k prezentaci opozice v radničních novinách nadále pokračovat, že se na soud s příslušnou žalobou sdružení obrátí. „Je to vlastně logické, že chce tutlat propojení byznysu členů městské koalice a veřejných prostředků města a jeho společností,“ zdůraznil Jan Syrový.

KONTAKT S OBČANY

Foto 4Klub zastupitelů se scházel pravidelně před každým jednáním městského parlamentu. Pokud to bylo zapotřebí, bylo svoláno i mimořádné jednání – a to podle aktuální potřeby.

Jan Syrový připomněl, že v předchozích týdnech došlo ve funkci předsedy klubu ke změně. „Vystřídal mě Luboš Pitín,“ řekl.

V minulém období – stejně jako ve všech předcházejících – se konaly tzv. zastupitelské (poslanecké) dny. V jejich rámci se zastupitelé scházejí s občany města. K těmto schůzkám dochází každou první pracovní středu v měsíci od 15 do 17 hodin v kanceláři tiskového mluvčího v hale SBD Krušnohor. Je tak zajištěn kontakt s občany, zastupitelé vědí, co obyvatele města trápí a co si přejí zlepšit.

VOLEBNÍ PROGRAM

„Zcela nejdůležitější oblastí činnosti sdružení je plnění volebního programu. Vzhledem k tomu, že sdružení zastává opoziční roli, nemohlo a nemůže  se plnění volebního programu věnovat,“ sdělil Jan Syrový. Naznačil tím, že koalice není zatím připravena na spolupráci s opozicí na takové úrovni, aby došlo k naplňování jiného programu než koaličního, byť je volební program SMM v mnoha bodech shodný s programem vedoucí strany koalice a na veřejnosti se šušká, že Severočeši Most v předvolebním období program SMM opsali a vyhlásili za svůj.

„Roli opozice plníme zodpovědně,“ zhodnotil Jan Syrový a dodal: „Těšit nás může i to, že nejsme opozicí jedinou.“

Jan Syrový záhy poděkoval za vynakládané úsilí všem členům SMM a popřál hodně sil do další činnosti.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Výkonný sekreLuboš Pitín byl jednomyslně zvolen za lídra sdružení pro  komunální volby 2018. Byl osm let náměstkem primátora.tář sdružení František Ryba doporučil, aby se členové již nyní začali zabývat přípravou na komunální volby v roce 2018.

„Jde o to, abychom si schválili lídra, aby občané o lídrovi věděli, aby byl veřejností přijímán, aby to nebyl překvapivý krok těsně před volbami. Za lídra je radou sdružení navržen Luboš Pitín, bývalý náměstek primátora,“ oznámil František Ryba. Ten soudí, že by byl i vhodným kandidátem na budoucího primátora, protože má velké zkušenosti z osmiletého působení ve vedení města. „Dneska bychom měli schválit lídra, aby mohl začít pracovat a z této pozice vystupovat na veřejnosti,“ řekl František Ryba.

Lídr se bude prezentovat především na sociálních sítích, v měsíčníku Krušnohor, prostřednictvím bezprostředního kontaktu s občany.

Pokud jde o sociální sítě, František Ryba zdůraznil, že je na nich velký ohlas reagující na činnost SMM a vyjádření představitelů sdružení. „Ten, kdo je napojen na sociální sítě, to dobře postřehl,“ zdůraznil František Ryba. Hovořil také o snaze spolupracovat s médii na různých úrovních. Smyslem je poskytovat občanům informace, aby ti věděli, že SMM pokračuje ve své činnosti a v případě věrných voličů aby o aktivitách sdružení věděli. „Jde o to, abychom nezapadli v očích našich voličů,“ zdůraznil František Ryba.

PŘES KRUŠNOHOR

Foto_3Stejně jako ve dvou vítězných volbách se sdružení chce opřít o SBD Krušnohor – o předsedy samospráv a společenství vlastníků jednotek a o obyvatele domů. Sám František Ryba to považuje za „velmi významné“. Až nastane volební kampaň, oslovíme předsedy domů a naše bydlící, abychom je nabudili k účasti ve volbách.

OBRANA PROTI ŠPÍNĚ

František Ryba ale zároveň připomněl nechutnosti, které se vyskytly v předvolební kampani v roce 2014. „Tehdy jsme si řekli, že v předvolební kampani nebudeme reagovat na výpady proti nám. Dodrželi jsme to a chovali se slušně. Spoléhali jsme se na to, že lidé v Mostě jsou slušní. Potom jsme ale zjistili, že to tak není. Lidi po zveřejněných špinavostech ve dvou třech číslech časopisů nebo po zhlédnutí dvou tří billboardů jsou ochotni věřit naprostým zhovadilostem, takže se příště budeme bránit, aktivně bránit. Nenecháme si to líbit. Takhle nám to doporučili všichni – počínaje krajským soudem a konče P. R. poradci. Dělat jenom slušnou kampaň a nechat se fackovat od protivníků – to pro nás už není cesta. Reakce na nekalosti budou dostatečně adekvátní, pádné ve vztahu k obsahu výpadů,“ uzavřel František Ryba.

Text a foto: Petr Prokeš

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz