Poukazujeme na nevýhodnost a nesmyslnost rozhodnutí vedení města, říká Irena Čapková

Vedoucí technického úseku Stavebního bytového družstva Krušnohor ING. IRENA ČAPKOVÁ je členkou Sdružení Mostečané Mostu (SMM) a zároveň uznávanou komunální političkou. Mezi lidmi se těší důvěře. Může za to její otevřené vystupování a kontakt s občany.

Ten rozvíjí po celou dobu svého politického působení. Prosazovala jej od samého vzniku SMM. Komunikace s lidmi se vyplatila. Dvě volební období byla pro SMM vítězná (2006 – 2010, 2010 – 2014), sdružení se ujalo vedení města společně s koaličními partnery a Irena Čapková vykonávala funkci radního. Proto ji dnes mrzí, že po špinavé předvolební kampani ve druhé polovině roku 2014, kdy SMM skončilo ve volbách na druhém místě a odešlo do opozice, komunikace mezi vedením města a občany vázne. A nejen to. Nelíbí se jí ani postoj současného politického vedení k mnoha věcem. Proto kroky tohoto vedení hlasitě kritizuje ze zastupitelských lavic. Důvod pro náš rozhovor.

Paní zastupitelko, začneme tak trošku z jiného soudku. Vloni si SMM připomnělo patnáct let své existence. Jak vzpomínáte na jeho začátky?
Velice ráda. Byl to vlastně krok do neznáma. Nikdo z nás totiž neměl s politikou zkušenosti, ale byli jsme přesvědčeni o tom, že je nutno do ní vstoupit, aby došlo ke změně postojů města k běžným občanům. SMM vzniklo díky úsilí a zájmu bytových družstevníků. Až na pár výjimek byli zakládajícími členy hlavně předsedové družstevních samospráv a společenství vlastníků jednotek. Sdružení nemělo při svém vzniku žádné vzletné ideály a cíle, ale chtělo zajistit slušný a spravedlivý přístup politického vedení města a úředníků magistrátu k bydlícím. Doba letí, voda plyne, a proto si už téměř nikdo po patnácti letech nepamatuje, jak se k členům družstva úředníci magistrátu chovali. Běžné byly odpovědi typu „S požadavkem na opravu rozbitého městského chodníku si jděte na Krušnohor“ nebo dokonce „Pro lidi z Krušnohoru nic opravovat nebudeme.“ Poslední kapkou bylo chování vedení města při vstupu družstva do privatizace bytového fondu. Lidi to hodně štvalo. Proto předsedové družstevních samospráv a domovních výborů společenství vlastníků jednotek byli nejen zakladateli sdružení, ale také obsadili většinu míst na kandidátce SMM při jeho prvních volbách do Zastupitelstva města Mostu v roce 2002. Stali se tak jeho prvními zastupiteli. Považovali jsme to tehdy za velký úspěch, protože SMM bylo nováčkem na mostecké politické scéně, nikdo ho vlastně neznal, a přesto SMM dostalo od voličů nemálo hlasů. Stačilo to na pět zastupitelských mandátů. V následujících (2006) a ještě dalších (2010) volbách nám voliči dali ještě více hlasů a SMM se stalo lídrem zdejší politické scény.
V prvním vítězném volebním období v letech 2002 – 2006 jsme dokonce splnili svůj volební program v rekordním čase jednoho roku. Přitom to byl program z dnešního pohledu velice náročný – jednak napravoval situaci na radnici, kde bylo zapotřebí změnit hodně věcí, a jednak zaváděl spoustu novinek. Od té doby je například svoz komunálního odpadu pro obyvatele zdarma a byla zavedena bezplatná přeprava v MHD dětí a seniorů nad 65 let. Náš volební program byl vždy sestaven z požadavků občanů. Abychom se dozvěděli jejich názory, přání, požadavky, ale i stížnosti, pořádali jsme pro ně ankety, v nichž se mohli vyslovit ke všemu, co je ve městě trápí. SMM bylo v tehdejší době jedním z mála volebních subjektů v republice, pokud vůbec ne jediným, který ve vztahu k lidem takto otevřeně vystupoval, komunikoval přímo. K přání občanů jsme přistupovali velice zodpovědně, považovali jsme je za závazek, který musíme splnit. Zájem lidí o naši práci nás velice motivoval k další činnosti. Byl povzbuzující a zavazující. A proto jsme byli úspěšní, rychlí a mezi občany oblíbení.

Být nezkušeným zastupitelem v prvním volebním období, kdy občané poslali SMM do městského parlamentu, což bylo v letech 2002 – 2006, musel být docela horor. A nejen kvůli nezkušenosti. Pamětníci dobře vědí, že tehdy ještě byly znát manýry původních vládců Mostu z ODS a ČSSD. Jak to dnes vidíte?
Hororem bych to nenazvala, ale spoustu krušných chvil jsme si opravdu užili. To přiznávám. V prvních čtyřech letech bylo sdružení v opozici, seznamovalo se s chodem města a poukazovalo na nešvary, které se na radnici děly. Největší problém vidělo v realizaci městských zakázek firmami kamarádů a známých vládnoucích politiků. Proto ihned po vyhraných volbách v roce 2006 sdružení zavedlo na magistrátu nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek a všechny zakázky zveřejnilo na webových stránkách města tak, aby se výběrových řízení mohly zúčastnit všechny firmy. Za hlavní úkoly si sdružení stanovilo opravy chodníků a komunikací, zateplení mateřských a základních škol a budování parkovacích míst. Významně také změnilo fungování Technických služeb města Mostu a vytvořilo z nich organizaci, kterou nám záviděli v celém kraji. Byli jsme zvyklí na to, že krásně uklizené město a posekané trávníky návštěvníci města běžně obdivovali. Práce zastupitelů zvolených za SMM byla vidět všude, a proto jsme od voličů dostali ještě více hlasů než v předcházejících volbách. Novináři dokonce psali o drtivém vítězství.

Zvrat ale nastal v roce 2014. SMM skončilo ve volbách na druhém místě a odešlo do opozice. Kam zmizela důvěra lidí, o kterou jste se předtím ve dvou volebních obdobích opírali?
Od jara do podzimu roku 2014 byla proti nám vedena špinavá kampaň. Bylo napadáno sdružení jako celek, ale i jednotlivci. Také já jsem patřila mezi velmi poškozené. Pod mnoha lživými články v časopisech Echo seniorů byl podepsán mostecký podnikatel Jiří Zelenka a naše poznatky o autorství lží na billboardech rozmístěných po městě vedou také k němu. Byl to náš dlouholetý kolega, se kterým jsme se předtím rozešli ve zlém. Rozešli proto, že jsme ho odmítli poslouchat a plnit jeho soukromé požadavky. Proto si Zelenka založil Severočechy Most, tam si mu odmlouvat nikdo nedovolí.
Intenzita kampaně a hloubka lží ale zapůsobila na psychiku mnoha voličů a ti obsahu kampaně uvěřili. Jak nám po volbách vysvětlovali, nenapadlo je, že by v časopisech Echo seniorů, které byly dodávány v Mostě všem lidem do poštovních schránek, do nemocnice, zdravotních středisek, do klubu seniorů atd. si dovolil Zelenka takhle vědomě lhát. Kampaní Severočechů Most a Jiřího Zelenky jsme byli výrazně poškozeni. Bohužel jsme si tehdy řekli, že na takto zle až hystericky vedenou kampaň nebudeme reagovat. Věřili jsme, že lidé vidí výsledky naší práce a že je objektivně posuzují, že takovým lžím ani nemohou věřit. Spletli jsme se. Bohužel. Pro nás je to ale poučení, že příště již nesmíme mlčet. Na lži budeme určitě reagovat. A možná že i velmi ostře. Uvidíme, jaké podrazy příští rok před volbami pan Zelenka zase vymyslí.

Jste kritičkou vedení města pod křídly Severočechů Most. Svými vystoupeními to dáváte pěkně najevo na každém zasedání zastupitelstva. Co vám nejvíce vadí?
Skutečnost, že po komunálních volbách v roce 2014 je všechno jinak. Jako kdyby někdo chtěl zlikvidovat všechno to pozitivní pro občany, co se za našeho vedení města povedlo udělat.

Můžete uvést konkrétní příklady?
Současná vládnoucí koalice Severočechů Most, ODS a ČSSD nenechala v dobře fungujících technických službách kámen na kameni. Dlouholetých pracovníků se zbavila a do téměř všech vedoucích funkcí dosadila své kamarády a kolegy. Když ti na svoji funkci už okatě nestačili, tak se jim dokonce vytvořila funkce nová. Snížení kvality úklidu města a péče o zeleň na sebe nedalo dlouho čekat, absenci provizorních oprav výtluků na komunikacích v zimních měsících poznal v zimě na městských silnicích téměř každý řidič, přitom se tyto opravy v minulých letech prováděly zcela běžně.
Problematika veřejných zakázek, za které město získávalo před několika lety celorepubliková ocenění, se vrátila do dob před patnácti roky. Zase je většinou oslovováno pouze několik spřátelených firem – a to hlavně radních z ODS a ČSSD. Přestože před volbami Severočeši Most hlásali, jak zvýší transparentnost veřejných zakázek, chová se stávající koalice úplně naopak.
Upozorňovali jsme také například na to, že koalice schválila na základě požadavku svého šéfa Jiřího Zelenky snížení daně z nemovitosti pro podnikatele, ale již ne pro běžné občany. Dále Zelenkovi schválila pronájem cca deseti parkovacích míst za cenu 400 korun za rok, přitom běžným občanům cenu za vyhrazené místo zvýšila na 9 600 Kč za rok a dokonce většině běžných občanů už vyhrazená místa zrušila. Koalice také schválila Zelenkovi směnu pozemků – lukrativní městský pozemek v centru města v ulici Jiřího z Poděbrad vyměnila za několik pro město zbytečných až nesmyslných pozemků, například zeleň ve Velebudicích a Skyřicích, zahradu u Zelenkova objektu, k níž není žádný příjezd, nebo za kousky pozemků u hlavní pošty. Ty byly dokonce primátorovým náměstkem Markem Hrvolem označeny za strategické pro město a tudíž je Most za 2 miliony 600 tisíc korun nutně potřeboval. Směnou město získalo za celkem 8 milionů 400 tisíc korun tisíce metrů čtverečních trávy, křovin a dokonce i polí, o něž se bude muset pravidelně starat.

A co tolik dodnes diskutovaný návrh územního plánu města?
Vystoupili jsme proti němu. V jeho rámci mají být stávající stavební pozemky změněny na zeleň a stávající zeleň ve Vtelně zase změněna na stavební pozemky. A čistě náhodou pozemky ve Vtelně, jejichž hodnota by vzrostla o desítky milionů korun, jsou otce primátora Paparegy.
Také jsme se chtěli seznámit s hospodařením Technických služeb města Mostu, ale předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera nám podklady odmítl dát. Důvod? Že bychom mohli přijít i na jiné věci než to, že pro technické služby vykonává – a bez výběrového řízení – pojišťovací služby osoba, s níž bývalé vedení firmy spolupráci pro nevýhodnost jejích služeb ukončilo? A že ta osoba je opět čistě náhodou otcem primátora Paparegy?

Jak se jako opoziční zastupitelé k těmto záležitostem stavíte? Jaké jsou vaše možnosti?
Prostě pracujeme. Tak, jak jsme celé roky zvyklí. Jsme velmi aktivní. Vedení města podáváme podněty, připomínkujeme jeho činnost a hlavně poukazujeme na nevýhodnost a nesmyslnost rozhodnutí přijatých tímto vedením. V mnoha záležitostech velmi dobře spolupracujeme s dalšími dvěma opozičními subjekty – hnutím ANO a Komunistickou stranou Čech a Moravy.

Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz