Napadení regulérnosti voleb - tiskové prohlášení SMM

Vážení spoluobčané města Mostu,
v nedávno proběhlých volbách do Zastupitelstva města Mostu se ucházelo o vaši přízeň dvanáct politických subjektů. V jejich volebních programech byl téměř u všech kladen důraz na nutnost řešit mimo jiné i otázku bezpečnosti. Někteří použili termín Nulová tolerance, jiní argumentovali vyjádřením Řešení nepřizpůsobivých občanů atd.


Naše Sdružení Mostečané Mostu (SMM) použilo označení Vesnice pro lůzu s dovětkem „Vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových domech“. Tato naše argumentace vyplynula z průzkumu, který jsme si v Mostě provedli. Nejzávažnější problém statutárního města z pohledu jeho obyvatel je soužití s lidmi, kteří nejsou ochotni podřídit své chování obecně uznávaným normám. Především:
• soustavně ničí a znehodnocují společné prostory a majetek
• obtěžují hlukem a násilím
• ohrožují hygienu v domech atd.
Uváděný termín LŮZA byl vždy vysvětlován jako cesta, kdy osobám, které se samy nechtějí začlenit svým nepřizpůsobivým způsobem života do běžné společnosti, bude nabídnuta možnost jít bydlet do míst, kde nebudou nikoho obtěžovat a zároveň nebude nikdo obtěžovat je.
Bylo tím řečeno vlastně totéž, jako v případě použití termínu Nulová tolerance nebo vyjádření Řešení soužití s nepřizpůsobivými spoluobčany.
Již před volbami se ukázalo, že slovo LŮZA je řadou z vás, občanů města, vnímáno negativně. Byli jsme dotazováni na to, kdo je vlastně ta LŮZA a my jsme všude trpělivě vysvětlovali, že jde o všechny neslušné obyvatele bez ohledu barvy pleti, národnosti, vyznání – tudíž, že nejde v žádném případě o rasismus, ale o jinak pojmenovaný jev (jako je nepřizpůsobivost, netolerance atd.)
Dále jsme vysvětlovali, že ono vystěhování není míněno jako důsledek jednoho projevu, ale bude nabídnuto při opakovaném a soustavném narušování obecných společenských norem, ohrožujících obyvatele města Mostu a jejich majetek. Mrzí nás, že jedno, byť opakovaně vysvětlované slovo se stalo nástrojem znehodnocení naší snahy o řešení klidného soužití v Mostě. Rozumíme tomu tak, že nás možná pro toto slovo někteří z vás nevolili, ale nechápeme to, jak je možné, že se najdou takoví pokrytci, kteří za cenu vlastního úspěchu záměrně matou veřejnost a svým účelovým výkladem slova LŮZA podněcují romské spoluobčany proti nám. Toto považujeme za bezcharakterní a nemorální, zvláště když se sami, stejně jako my, hlásí k boji s nepřizpůsobivými.
Pánové Peter Bažo, František Nistor, Radek Šváb a Roman Šváb podali u Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Mostu z důvodu neakceptovatelného porušení demokratického principu vedení volební kampaně. Lze si jistě položit otázku, zda tito pánové takto jednali sami za sebe, nebo zda k tomu byli navedeni.
Nebylo by to koneckonců poprvé.
I když slovo LŮZA může někoho pohoršovat, v žádném případě není namířeno vůči konkrétní rase či konkrétní osobě. Označuje lidi, kteří svým opakovaným a nepřizpůsobivým jednáním omezují většinu obyvatelstva města Mostu, toužící po klidném a slušném způsobu života. Jinými slovy řečeno: slušných lidí se slovo LŮZA netýká.
Jestliže se někdo sám zařadil mezi nepřizpůsobivé (to je z našeho pohledu mezi LŮZU), pak je smutné, že místo toho, aby našel sebereflexi a zamyslel se nad sebou, tak řeší volby. Ukáže-li se, že podání návrhu na vyslovení neplatnosti voleb je dílem účelového jednání některého z politických uskupení, kandidujícího do Zastupitelstva města Mostu, pak by to obyvatelé města měli vnímat jako podvod. Na jedné straně od nich byly vylákány hlasy s tím, že jim bylo slíbeno řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů a na straně druhé jsou napadáni ti, kteří vlastně chtějí dělat to samé.
Sdružení Mostečané Mostu (SMM)

V Mostě 18. 10. 2018

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz