Otázka pro Ivo Paďourka

Čím jste se v komisi pro hospodaření s městským majetkem ponejvíce poslední dobou zabývali?

Velká část agendy se týkala vytvoření nového územního plánu Mostu. O něm jsme měli jednání za přítomnosti členů vedení města. Přednášeli nám pracovníci ze společnosti zpracovávající podklady pro vytvoření tohoto plánu. K jeho jednotlivým částem budeme následně vznášet připomínky.

Naši běžnou agendu tvoří záležitosti týkající se majetku města. Občané žádají o pozemky – například pro vybudování příjezdů ke garážím, na výstavbu rodinných domů, nebo řešíme nesrovnalosti vzniklé při stavebních úpravách objektů atd. Jako poradní orgán poskytujeme radním k jednotlivým záležitostem stanovisko a podle dosavadních zkušeností soudím, že si rada města našich doporučení váží. Nevím o žádném, které by nám vrátila k dodatečnému vysvětlení či novému projednání. Jsme nejvíce pracovitá komise, dokonce se scházíme i o letních prázdninách. Během roku stíháme projednat stovky věcí.

Aktuálně se zabýváme prodejem pozemků podél pravé strany Žatecké ulice ve směru jízdy od kruhové křižovatky u restaurace Terasa ke kruhové křižovatce s ulicemi Pionýrů a Sportovní. Celý tento úsek by měl být zastavěn objekty obchodních firem a ulici Žateckou se tak podaří více „vtáhnout“ do města. Radostnou zprávu mám pro občany, kteří často používají chodník před Rozkvětem: v plánu na tento rok je jeho oprava.

Trápí nás ale, že ne všechno se podaří. Mám na mysli kupříkladu známý případ podnikatele Smolíka, jenž nás před lety přesvědčil o prospěšnosti projektu přeměny Rozkvětu na obchodní galerii. Stejně tak je to s betonovým skeletem na sídlišti Liščí Vrch. Před roky si ho koupili tři podnikatelé a se skeletem se stále nic neděje.

 

ING. IVO PAĎOUREK, člen komise pro hospodaření s městským majetkem, poradního orgánu Rady města Mostu

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika