Otázka pro Martu Hromadovou

Proč jste se pro práci v komisi školské a kulturní rozhodla? A čím jste se v ní loňský rok zabývali?

Pro práci v této komisi jsem se rozhodla z toho důvodu, že její zaměření je blízké mé celoživotní profesi učitelky. Proto mě kupříkladu zaujal fakt, že Most je jediným městem v Ústeckém kraji, které je zřizovatelem tří středisek denní péče pro děti do tří let – jeslí.

Komise se mj. zabývala výsledky zápisů dětí do mateřských škol a prvních tříd základních škol. Kapacita MŠ je nedostačující, ale problém se řeší. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. Nová místa byla získána ve zrušené 16. ZŠ, kdy po přestěhování MŠ Zahradní bylo pro předškoláky vyčleněno a nově upraveno celé jedno patro. Kromě toho ředitelky MŠ vždy žádají o výjimku ze zákona a navyšují tak počet dětí ve třídách. Současná kapacita MŠ zřizovaných městem Most je 1 780 míst.

Komise se hlavně zabývá žádostmi neziskových organizací sídlících v Mostě o poskytnutí darů a účelových provozních příspěvků. Radě města doporučuje či nedoporučuje jejich schválení. Částka, která je každoročně rozdělována z městské pokladny, byla v roce 2012 ve srovnání s léty předchozími nižší – činila 300 tisíc, v roce 2013 byla ještě menší – 250 tisíc korun. Kvůli hospodářské situaci a legislativním změnám se zhoršila daňová výtěžnost území. Komise se vždy snaží peníze rozdělit tak, aby uspokojila co nejvíce zájemců. Nikdo z nich ale nedostane tolik, kolik požaduje. Město přispělo například oddílům Junáka, mateřským centrům, sdružení hasičů na osvětu a soutěže ve školách, podpořilo vánoční koncerty v děkanském kostele, soutěž amatérských hudebních kapel, oblastní kolo Dětské porty, podporuje Pěvecké sdružení severočeských učitelů či regionální veletrh fiktivních firem, pořádaný Vyšší odbornou školou ekonomickou, sociální, zdravotní a Obchodní akademií v Mostě.

 

MGR. MARTA HROMADOVÁ, členka komise školské a kulturní, poradního orgánu Rady města Mostu

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika