Otázka pro Milana Hriba

Jak se vám dařilo uspokojovat finanční potřeby sportovních oddílů a klubů v roce 2013 a jaký vývoj předpokládáte v roce 2014?

Co se týče podpory města sportovcům a sportovištím, považuji uplynulý rok za velice úspěšný. Tuto podporu hodnotím jako trvalou a co do množství peněz jako velmi slušnou. Na slavnostním přijetí sportovců před Vánocemi primátor uvedl, že se přiblížila hranici 70 milionů korun. Je to opravdu velká suma; těší mě, že je v Mostě vidět.

Jde o souhrn podpor přímých a nepřímých. Mezi nepřímé patří údržba sportovišť; je tady aquadrom, jehož provoz město zcela hradí, stejně jako je tomu v případě zimního stadionu; jde o sportovní halu s filiálními sportovišti v Albrechtické, na Zahražanech i jinde, město také pořídilo stadion v Čepirozích pro fotbalovou školu atd.

Naše komise podporuje především sportovní oddíly a kluby s prioritním zapojením dětí a mládeže, potom v žádostech o finanční příspěvek hodnotí jeho účelovou vázanost, což je úhrada nájmu sportoviště, rozvoj činnosti klubů a oddílů, organizování sportovních akcí. Dáváme přednost masovosti. Jde nám o to přitáhnout děti z ulice. Chceme, aby si sportem utužovaly zdraví, racionálně využívaly volný čas a nevěnovaly se drogám či jiné nekalé činnosti.

Pro rok 2014 jsou v městském rozpočtu vyhrazeny pro komisi sportu a tělovýchovy opět čtyři miliony korun, za což jsme velmi vděční. Takovou částku lze účelně rozdělit, aby se kluby a oddíly mohly věnovat činnosti na potřebné úrovni. Věříme, že k této sumě přibydou dary od významných společností působících v okrese, v roce 2013 věnovaly 200 tisíc korun.

 

MILAN HRIB, předseda komise sportu a tělovýchovy, poradního orgánu Rady města Mostu

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika