Otázka pro Annu Beránkovou

O práci kontrolního výboru, orgánu zastupitelstva, veřejnost moc neví. Proto dovolte otázku přímo na tělo: Čím jste se vy osobně konkrétně zabývala v rámci jeho činnosti?

Do výboru jsem byla nominována již v roce 2007. Tehdy bylo po „vládách" ODS opravdu co prověřovat. Hned jsem se pustila do kontroly, jejímž výsledkem bylo zrušení přípravy megalomanské úpravy, známé mezi občany jako bulvár Skupa. Vyprojektované řešení úprav ulice Josefa Skupy, které od roku 2000 spolklo zhruba 2 miliony 200 tisíc korun, bylo ve vztahu k domům a jejich obyvatelům „nepřátelské". Šlo o přeměnu vozovky v celé šíři od Luny po ulici Vítězslava Nezvala na „parkovou" úpravu, vybudování dvou jednosměrných komunikací namísto stávajících zelených pásů, projekt počítal s vykácením 89 vzrostlých stromů atd. Z této kontroly jsou dodnes v platnosti dva průběžné úkoly, týkající se odboru investic a komunálního hospodářství. Na kontrole projektové přípravy následných úprav okolí ulice Josefa Skupy jsem se podílela v roce 2010, a to na odboru rozvoje a dotací.

Za svého působení jsem spolupracovala na zpracování deseti kontrolních zpráv, například předloni jsem prověřovala postup prací při rekonstrukci sportovní haly a jejich financování – a přestože jsem se snažila, podstatná pochybení jsem nenašla.

V roce 2013 kontrolovali členové výboru využívání školních hřišť a evidenci výběru peněz za vstup na ně; zajímali se o stav přechodů pro chodce; prověřili stav deseti náhodně vybraných veřejných zakázek z roku 2012 a zkontrolovali všechny zakázky prováděné firmou Stavan EU; zabývali se úbytkem prováděné péče o městskou zeleň v souvislosti s pronájmy, výpůjčkami či prodeji některých ploch.

 

ING. ANNA BERÁNKOVÁ (SMM), členka kontrolního výboru Zastupitelstva města Mostu

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika