Otázka pro Arnošta Ševčíka

Co aktuálně ve finančním výboru zastupitelstva řešíte?

Nastal předěl roku. Skončilo první pololetí, a proto se zabýváme čerpáním financí z městského rozpočtu za toto období. Analyzujeme získané výsledky a hodnotíme situaci z hlediska výběru daní. Po skončení analýzy se dozvíme, co si můžeme jako město dovolit ve druhém pololetí. To se chová – co se výdajových položek týče – velice střídmě; ví realisticky, co si může a nemůže dovolit. Výsledky hospodaření za první pololetí jsou indikátorem pro předpověď, jak se město může chovat – jak jsem již zmínil – ve druhém pololetí.

Předěl roku zároveň znamená začátek přípravy rozpočtu města pro následující rok. Odbory magistrátu plánují činnost a vyčíslují náklady na ni. Nedávají si zbožná přání, v posledních letech se naučily navrhovat reálné věci. Fakticky vědí, co je z dlouhodobého hlediska nutné udělat a zařadí to do plánu. Vedení města potom konzultuje s jednotlivými odbory jejich návrhy a upravuje je tak, aby se dal rozpočet sestavit. Následně je vydána tzv. tlustá kniha. To je návrh rozpočtu rozpitvaný podle jednotlivých návrhů a ty se zařadí do rozpočtových kapitol. O tom všem debatuje vedení města a po nutném protřídění vzniká konkrétní návrh rozpočtu. K němu se samozřejmě vyjadřuje náš finanční výbor, protože je poradním orgánem zastupitelstva – a to chce znát naše stanovisko. V rámci zasedání výboru posuzujeme kapitolu po kapitole a navrhujeme úpravy položek. Informace o přípravě rozpočtu předáváme také ostatním klubům zastupitelů, aby zbytečně nedocházelo ke třecím plochám a jednání zastupitelstva o rozpočtu proběhlo bez problémů.

 

ARNOŠT ŠEVČÍK (SMM), člen finančního výboru Zastupitelstva města Mostu

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika