Otázka pro Františka Bergera

Co aktuálně komisi národnostních menšin trápí?

Nevím o ničem, co by komisi trápilo. Její činnost se nerušeně rozvíjí. Spočívá v udržování kontaktu s národnostními menšinami žijícími v Mostě, ale nejen v něm. Součástí našeho zájmu jsou samozřejmě i Židé, ale jejich organizace – Židovská obec – má sídlo v Teplicích. Proto jsme byli do lázeňského města pozváni, abychom si prohlédli centrum duchovního života této menšiny – tamní synagogu. Byla to velice zajímavá a poučná návštěva. Pokud jde o statutární město Most, udržujeme kontakt hned s několika národnostními skupinami – maďarskou, bulharskou, vietnamskou a romskou. Kromě jiného tyto skupiny každoročně připravují kulturní prezentační akci, na níž veřejnost seznamují s obyčeji a zvyky svého národa. Skupiny se střídají, každým rokem vystupuje jiná. Vloni to byli Bulhaři, letos to mají být Vietnamci. Tyto akce se dříve konaly v klubu národnostních menšin, ale protože ten je hojně využíván romskou mládeží a je v něm pořádně narváno, využíváme klub seniorů. Původně byla komise národnostních menšin založena právě kvůli řešení problematiky života Romů. Zmíněnou menšinu v ní zastupuje Martin Nebesář, ředitel Domu romské kultury v Chanově. Toto zařízení – a tedy i pan ředitel – zaštiťuje všechny záležitosti týkající se kultury tohoto etnika.

Letos má komise vyčleněno z městského rozpočtu padesát tisíc korun. Jsou určeny na podporu aktivit skupin národnostních menšin. Zabýváme se každou podanou žádostí. Pokud ji vyhodnotíme jako oprávněnou, doporučíme radním uvolnit konkrétní finanční částku. Peníze se snažíme rozdělovat rovnoměrně, abychom podělili všechny skupiny.

 

FRANTIŠEK BERGER (SMM), člen komise národnostních menšin, poradního orgánu Rady města Mostu

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika