Čím jste se poslední dobou v komisi pro prevenci kriminality zabývali?

Kdosi si hraje, nezlobí. Toto známé rčení tvoří základní náplň práce naší komise. Všichni máme zájem na tom, aby mladí, jimž dneska schází výchova a v důsledku toho disciplína, pokora a slušnost – tedy všechno to, co se starším generacím za mlada bohatě dostávalo – si více vážili hodnot a chovali se slušně. Jen pro letošek vyčlenilo město pro tuto činnost 400 tisíc korun. Jejich prostřednictvím jsme podpořili třináct projektů předložených zájmovými organizacemi, školami, sportovními kluby atd. Podporou projektů zajišťujeme činnost směřující k minimalizování nežádoucích jevů ve společnosti, ke zkvalitnění života a bezpečí občanů. Mezi velmi úspěšné patří zájmové kluby, v nichž se děti věnují výcviku psů. Jsou jimi psí škola Rastava Radky Fenclové na Matyldě a psí škola Punťa městské policie. Jako patron projektu Rastavy mohu potvrdit, že se paní Fenclová práci s dětmi opravdu velmi intenzivně věnuje. Dokonce se dočkala i pochvaly od ředitele městské policie Bronislava Schwarze, jenž je stálým odborníkem komise společně s Lucií Jungmannovou, Zdeňkou Lukešovou, Ilonou Kozlovou a Ludmilou Světlákovou. Tito stálí odborníci výborně doplňují sedm členů komise s právem hlasování. Jsou jimi Miroslav Fencl, Karel Giampaoli, Daniel Drtík, Petr Pracný, Roman Antoš, Alena Bartošová a já. Komise podporuje také pořádání letních táborů. Děti jsou pod stany, nezlobí, hrají si se psy, mezi sebou, jsou spokojené, všem se to líbí. Z takových výsledků práce máme radost. V činnosti komise nám vydatně pomáhá Policie ČR a Městská policie v Mostě. Ty také patří mezi nejaktivnější předkladatele projektů.

 

JIŘÍ VYKOUK (SMM), člen komise pro prevenci kriminality, poradního orgánu Rady města Mostu
Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz