Média často informovala o jeho činnosti v průběhu předchozího působení ve vedení města. Bez přehánění se dá říci, že díky své pracovitosti a vstřícností se Luboš Pitín stal oblíbeným politikem nejen u voličů SMM.

Pane inženýre, stal jste se předsedou klubu zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu (SMM). Proč jste přijal tuto funkci? Klub SMM je v zastupitelstvu města od komunálních voleb v roce 2014 v opozici a o opoziční práci se říká, že je to pořádná řehole. Nic příjemného – natož sláva – vás tedy nečeká…

2016-03-02 lubos 1Jan Syrový požádal o uvolnění z této funkce a logická volba padla tedy na mě. Klub vyjádřil přání, abych se jeho vedení ujal. Předpokládám, že je to především proto, že ze svého dřívějšího působení vím, jak by město mělo fungovat. Dobře znám jeho řídící mechanismy. Tato práce nemůže být nikdy o slávě. Jde o to vést klub tak, aby byl připraven převzít odpovědnost za řízení města. Honza Syrový to tak dělal a já budu v této jeho práci pokračovat ve stejném duchu.

Ve dvou volebních obdobích 2006 – 2010 a 2010 – 2014 (vítězných pro SMM) jste vykonával funkci náměstka primátora. Byl jste tedy nedílnou součástí vedení města. Dokážete se nyní plně ztotožnit s funkcí předsedy opozičního klubu zastupitelů?

Samozřejmě že ano. Nic není v politice – ani v té komunální – jasné a jisté. Ukázal to mimo jiné loňský případ rozpadu zdánlivě pevné koalice SčMo-ANO-KSČM. Kvůli neshodám o způsob vedení města se po necelém roce tato koalice rozešla a bylo vytvořeno současné vedení, které se bude při každém hlasování potýkat s nejistotou dostatečného počtu hlasů pro schválení toho kterého návrhu.

Co bude prioritním úkolem klubu SMM pod vaším vedením? Nastanou změny v jeho činnosti, nebo budete pokračovat v linii svého předchůdce Jana Syrového?

Honza Syrový vedl náš klub tak, jak to bylo třeba, ať již byl náš klub součástí vedení města nebo je nyní v opozici. Rozhodně chci na jeho práci navázat a neuhnout z nastavených zásad ani o kousíček. Rukopis našeho klubu je jasný a není třeba na něm nic měnit.

Členové klubu hovoří o plnění role konstruktivní opozice. Co si má v konkrétních podmínkách mostecké komunální politiky běžný občan pod tímto pojmem představit?

Jedná se o opozici, která po svých zkušenostech ví, jak město vést a bude v každém případě pozorně dohlížet nad tím, jak se zásady transparentnosti, nastavené od roku 2006, dodržují. Hlasitě budeme vždy kritizovat jejich porušování. Konstruktivnost chápu tak, že dokážeme poradit vedení města jak tuto transparentnost využít ve prospěch Mostu. Netransparentnost, kamarádíčkování a zvýhodňování někoho před jinými totiž vždy povede k záhubě. Město musí být za každou cenu transparentní a není možné znovu nastolit seznamy zvýhodňovaných firem ať již v jakékoliv oblasti, které buď dostávají zakázky z ruky, nebo o ně naoko soutěží po té, co si je rozdělily.

Nemáte pocit, že v dobách vládnutí SMM působilo sdružení svěže, mladistvě, hýřilo nápady a energií, zatímco po nevítězných volbách připomíná zadýchaného a kulhajícího stařečka bez sebemenšího náznaku návratu vitality?

Pokud je sdružení stařečkem, tak velice živým a vitálním. Je to stařeček, který ví, jak běží život, má životní zkušenosti a dobře i přes svůj chabý stařecký zrak vidí, jakých chyb se to nynější mládí dopouští. Nic to nemění na tom, že i v řadách současných politických mladíčků jsou stařečci, kteří vyšli ze SMM, a poněkud na toto své lůno z nějakého důvodu zapomněli. Asi si myslí, že šli za lepším.

Pokud narážíte na věkový průměr našeho klubu, tak klub tvoří pouze zastupitelé, ale SMM jako takové se omlazuje.

Co chcete udělat pro to, aby SMM opět působilo svěže a mladistvě?

SMM je živý organismus, který má nové a nové příznivce, přinášející nový pohled na dění v mostecké politice, a to se odráží i v našem jednání. Jsme otevřeni jako sdružení, kterému jde o blaho Mostu novým myšlenkám, a tím se názorově omlazujeme.

SMM bylo v roce 2014 druhou nejúspěšnější volební stranou. Jen kvůli manýrům vládnoucím u vítěze voleb nebylo vyzváno ke koaliční spolupráci. Nicméně to nic nemění na faktu, že SMM se těšilo ve volbách druhé největší přízni voličů. Přesto sami členové sdružení hovoří o volební prohře. Jak si vysvětlujete tuto skutečnost? Nejde o matení pojmů? Neodráží se negativní hodnocení v atmosféře klubu?

Manýry vítězné strany dovedly tuto stranu již po roce k zásadním změnám ve vedení města, zbavení se těch, kteří nechtěli pouze poslušně kývat, a přilákání těch, kteří čekali na příležitost „líznout si smetany“. Toho poslušného kývání bychom se nikdy nezúčastnili a vedení „vítězů“ si toho bylo – a stále je – dobře vědomo. Naše prohra je pouze v tom, že jsme byli druzí ve výsledku voleb.

V klubu dobře víme, co bylo důvodem toho, proč jsme nezvítězili a druhé místo za vítězství lze vydávat jen stěží. Lhali bychom si do vlastní kapsy.

Atmosféra v klubu je velmi bojovná a záleží nám na tom, jak bude město působit navenek.

Občané si běžně myslí, že politika – i ta komunální – je plná podrazů. Platí takové hodnocení i pro postup ČSSD a ODS, které se po loňské mostecké politické krizi staly novými koaličníky, ačkoliv v předchozím volebním období byly tyto strany v koalici se SMM? Jsou ČSSD a ODS pro sdružení podrazáky?

V žádném případě se nejednalo o podraz.

Tyto dvě strany jen využily toho, aby zaplnily místo po zastupitelích z hnutí ANO a KSČM, kteří museli odejít z důvodů, které jsem již popsal. Tím daly strany najevo, že jim ty důvody nevadí. Nakonec slovy jednoho z představitelů těchto dvou stran se domnívají, že se více zviditelní, než kdyby vstoupili do koalice se SMM a těmi, kteří museli z původní koalice odejít. S tím nezbývá než souhlasit. Zviditelní se v každém případě. Otázkou je jak.

Prvním doporučením od nás pro tuto novou koalici je to, že by současné vedení města mělo rychle sundat ze zdi radnice ocenění „OTEVŘENO“, které jsme získali za transparentnost ve veřejných zakázkách. Ty lze totiž nyní označit za transparentní jen stěží.

Předpokládáte, že i vládnutí nynější koalice SčMo-ODS-ČSSD se dostane do potíží a nastane nový rozkol, či dokonce rozpad?

Stačí jeden nespokojený zastupitel, který nezískal to, v co doufal, anebo nebude chtít jen slepě plnit příkazy. V tu chvíli se celá stávající koalice rozpadne jako domeček z karet. Není totiž založena na odpovědnosti vůči městu, ale pouze na doufání v co největší zisk ať již jakýkoliv – politický, mocenský nebo čistě majetkový. Rovněž může jít i o strach.

I když nemáte v ruce věšteckou kouli, nabízí se otázka související s další činností a možná i existencí SMM: Bude volební rok 2018 pro sdružení vítězným? Naváže na vynikající výsledky z roku 2006 (34 % hlasů voličů) a z roku 2010 (51 % hlasů voličů)?

To bude pouze na rozhodnutí těch, kteří v roce 2018 přijdou k volebním urnám. Oni rozhodnou, zda změny ve městě za roky 2014 – 2018 jsou prováděny ve prospěch města a jeho obyvatel, nebo jdou proti nim.

Zářným příkladem je zdvojnásobení ceny parkovného na vyhrazených místech v ulicích města ve srovnání s pronájmem parkovacích míst pro firmu jednoho z radních a zdražení parkovného na městských parkovištích pod dozorem městské policie. Přesně takto se chová podnikatel, který ví, že je po něčem poptávka – a to výrazně vyšší než nabídka. V tomto případě jde o ta parkovací místa. Vedení města neřeší problém s nedostatkem parkovacích míst, jen zdražilo stání vozů na nich.

Zavzpomínejte, prosím, na dobu vašich politických začátků. Co vás přivedlo k myšlence věnovat se veřejné službě sloužící ku prospěchu občanů? Jaké jste měl představy o působení v politice?

Tato otázka bohužel předpokládá, že mám dobrou paměť. Určitě mohu říci, že jsem chtěl získat novou zkušenost – a to se mi povedlo. Je pozitivní, ale bohužel i negativní. Ale tak už to v životě chodí. A stále mi není lhostejné, jak vypadá město, v němž žiji.

Jak se vaše původní představy naplnily? Jste zklamán, rozčarován či dokonce zhnusen politickou kulturou v Mostě, Ústeckém kraji, Česku?

Mohu hodnotit pouze politickou kulturu v Mostě. Jsem zhnusen nikoliv politikou jako takovou, ale pouze několika lidmi v ní. Ti ale bohužel tuto politiku zásadně ovlivňují. V několika lidech jsem se zásadně zklamal, jiní mě ale mile překvapili. A tak to asi má v životě být – i v tom politickém.

Vidíte cestu ven z tohoto neutěšeného stavu? Co vzkážete příznivcům SMM?

Cestu samozřejmě vidím.

Vzkazuji všem: Až budete rozhodovat o městské vládě v roce 2018, pozorně se rozhlédněte kolem sebe a zhodnoťte si, co vnímáte ve městě jako dobré a co jako špatné – a podle toho se u volební urny rozhodujte. Podívejte se na vše, co se vás týká, a nedejte na to, co se vám snaží o těch druhých někdo na obrovských billboardech podstrčit. Používejte svůj selský rozum.

Rozmlouval a fotografoval: Petr Prokeš

Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz