Petice Sdružení Mostečané Mostu byla předána hejtmanovi kraje

2014-11-07 petice 1

Petici žádající o převedení řízení mostecké nemocnice na statutární město Most předala dvoučlenná delegace rady (výboru) Sdružení Mostečané Mostu (SMM) Krajskému úřadu v Ústí nad Labem v pátek 7. listopadu odpoledne. Následně delegaci tvořenou předsedou sdružení Janem Syrovým a sekretářem Františkem Rybou přijal hejtman Oldřich Bubeníček.

ROZHOVOR S HEJTMANEM

Nechal se informovat o důvodech vzniku petiční akce a s delegací SMM pohovořil o problémech, které tíží nemocnice sdružené v Krajské zdravotní, a. s. V této souvislosti ocenil zájem občanů o zkvalitňování péče v mostecké nemocnici i jejího technické zázemí. Zdůraznil přitom, že krajské hejtmanství má totožný zájem – jde mu o zajištění co nejvyšší kvality ve všech nemocnicích sdružených v Krajské zdravotní, a. s. Během hovoru se nevyhnul ani ožehavým problémům kolem personálního obsazení zdravotnických zařízení především z řad lékařů. Při jejich objasňování nastínil další kroky kraje, které by měly vést v dohledném čase alespoň k částečnému řešení problému.

VELKÝ ZÁJEM

2014-11-07 petice 3

Petici podepsalo za dva a půl měsíce konání podpisové akce celkem 6 863 občanů. Tak velký zájem vedení SMM ani nečekalo. Je potvrzením toho, že Mostečané považují stav v nemocnici za velmi špatný a požadují nápravu. Zlepšení očekávají od zásadního kroku – převedení řízení nemocnice z Krajské zdravotní na statutární město Most. Petiční akce byla ukončena 31. října.

NĚKOLIK TÝDNŮ

Oldřich Bubeníček sdělil delegaci SMM, že obsahem petice se hejtmanství a krajský úřad budou podrobně zabývat a vyjádření k jejímu obsahu zašlou do několika týdnů.

 

Text a foto: Mgr. Petr Prokeš

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2017 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika