Osobně se domnívám, že kauza týkající se navrácení části městské dotace na mostecký hokej z roku 2012 a 2013 má politický podtext. Za podáním trestního oznámení s cílem vymoci zpět pro město 4,7 milionu korun vidím snahu současného vedení města o odpoutání pozornosti od jiné kauzy, ve které figuruje.

2016-02-24 korolPotvrzuji skutečnost, že HC Most v uvedených letech 2012 a 2013 obdržel od města dotaci na každý rok ve výši 3,5 milionu korun. Dodávám ale, že dotace od města na hokej byla poukazována každý rok (do roku 2011 prostřednictvím Technických služeb města Mostu coby většinového vlastníka klubu). Byl jsem ve vedení mosteckého hokeje až do roku 2014 a mohu tak potvrdit, že HC Most musel dotaci pokaždé řádně vyúčtovat. Pokud by dotace byla čerpána v rozporu s účelem smlouvy o dotaci, pak bychom už žádnou další nedostali. Naše vyúčtování prověřovalo vždy hned několik kontrolních orgánů města a nikdy nebylo zpochybněno.

V daném období společnost HC Most, s. r. o., zaštiťovala jak činnost mládeže – formou občanského sdružení, tak hokej dospělých. Oba subjekty v té době ještě nefungovaly samostatně. Dotace města Mostu byla určena na podporu mládežnického hokeje a platy trenérů mládeže, ale též na pořízení hokejové výzbroje a výstroje a dopravu celého oddílu. Nikde nebylo specifikováno, jaká poměrná část musí jít na mládežnický hokej a kolik peněz se může použít na hokej dospělých. Dohoda mezi vedením „A“ týmu a představiteli mládeže byla taková, že dotace se bude využívat cca 50 – 50 %, případně 60 – 40 % ve prospěch mládeže. Tato dohoda byla vždy plně respektována. Veškeré záležitosti ohledně dotace města byly pokaždé projednávány na radnici za přítomnosti tehdejšího primátora Vlastimila Vozky a nezřídka i jeho náměstků. Všichni tito lidé dobře věděli, že dotace není určena výhradně pro mládež, ale z části i pro další využití v klubu, tedy na hokej dospělých. Jediné omezení ze strany města bylo, že se dotace nesmí využívat na platy hráčů a trenérů „A“ mužstva, což také bylo ze strany vedení HC Most, s. r. o., vždy striktně dodrženo.

V roce 2012 ovládli občanské sdružení pánové S. a P., kteří rozvířili kampaň proti HC Most, s. r. o. Byl dán podnět Policii ČR k přešetření špatného využití dotací od města. Trestní oznámení bylo ale nakonec Policií ČR odloženo, protože nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k porušení smlouvy o dotaci. Přesto, aby se předešlo dalšímu osočování HC Most, s. r. o., se jeho vedení dohodlo s vedením města (opět na jednání s tehdejším primátorem Vlastimilem Vozkou) o oddělení mládeže od společnosti HC Most, s. r. o. K tomu také v roce 2014 skutečně došlo. Od té doby už dostává mládež od města samostatnou dotaci. Hokej dospělých v roce 2014 už žádnou dotaci nedostal, pouze došlo k zadání reklamy od města Most ve výši 1 milionu korun.

Protože břemeno dotací na sebe převzalo město, nebylo zapotřebí, aby Technické služby města Mostu, a. s., byly i nadále většinovým vlastníkem a podporovaly mostecký hokej. Dvakrát vyhlásily výběrové řízení na prodej HC Most, s. r. o., do kterého se ale ani jednou nikdo nepřihlásil. Aby nedošlo k zániku hokeje dospělých v Mostě, tak jsem spolu se svým obchodním partnerem Bohumilem Slavíčkem odkoupil od Technických služeb města Mostu jejich většinový podíl v HC Most, s. r. o. Ve snaze najít pro hokej dospělých silného partnera, navázali jsme spolupráci s HC Verva Litvínov a později i s podnikatelem Robertem Šatníkem. Litvínovský hokej souhlasil se vstupem do mosteckého klubu pod podmínkou, že se založí nová společnost s novými strukturami tak, aby se předešlo pozdějšímu napadání společnosti za skutečnosti, které mají vztah k minulosti, a nové vedení s nimi nebylo a není nijak svázáno. Jak prozíravé. Přesně to se totiž nyní děje, když se mostecká radnice snaží o zdiskreditování hokejového klubu HC Most. V lednu 2014 tak vznikla společnost HaK Club Baník Most, s. r. o. Veškerý majetek a hráči tak byli převedeni pod novou společnost. Vedení města také vyjádřilo v červnu 2014 svůj souhlas s umístěním nového klubu HaK Clubu Baník Most, s. r. o., v sídle předešlé společnosti na adrese zimního stadionu v Mostě. O všech popisovaných krocích vedení města Mostu dobře vědělo, protože o nich bylo pravidelně a průběžně informováno a samo je schvalovalo a kontrolovalo. Není tedy podivné, že je najednou všechno špatně a politici, kteří u toho tehdy byli a dnes převlékli dres, najednou ztratili paměť?

 

Ing. Valerij KOROL
dřívější jednatel HC Most

Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz