Historická chvíle: tři kluby zastupitelů opustily zasedání městského parlamentu kvůli zatvrzelosti řídícího jednání

Stalo se to, co se v Mostě doposud nestalo. Tři poslanecké kluby opustily zasedání městského parlamentu. Historická chvíle.

V jednom tiskovém periodiku jsem zaznamenal pochybnosti o tom, zda zastupitelé vůbec chtějí pracovat. Zatím jsem neměl pocit, že by nechtěli. A ti, co odešli, rozhodně mezi flákače nepatří. Pracovat chtějí. To ale podle řádně schválených a racionálních regulí.

Podnětem k odchodu zastupitelů z hnutí ANO 2011, KSČM a SMM ze zasedacího sálu se stala neochota řídícího jednání Jana Paparegy odložit projednání návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva do příštího zasedání a namnožit znění všech pozměňujících návrhů, aby se s nimi všichni zastupitelé mohli seznámit.

Babišovci předložili do jednání zastupitelů dopis z ministerstva vnitra s upozorněním, že návrh nového jednacího řádu je hned na dvou místech v kolizi se zákonem o obcích. Mostečané Mostu ústy dřívější primátorovy náměstkyně Hany Jeníčkové vznesli připomínky k nadbytečnosti některých pasáží a k nejasnostem v textu návrhu.

Řídící jednání vyhlásil krátkou přestávku, aby ministerský dopis v rychlosti přečetl a mohl se poradit se svými koaličními kolegy a zástupcem chomutovské právní kanceláře. Po poradě dokonce uznal, že ministerští úředníci nepochybili a připustil, že je nutno jejich připomínky respektovat. Naprosto nepochopitelně a zatvrzele ale odmítal sumář pozměňujících připomínek pro zastupitele namnožit, aby si mohli promyslet znění řádu se zapracovanými změnami. Trval na tom, že je schopný přesně nadiktovat návrhové komisi všechny podněty a že proto upravený text bude naprosto v pořádku.

O tom však opozice po zkušenostech z průběhu zasedání zastupitelstva z loňska zapochybovala. Nechtěla se podílet na vzniku případného paskvilu. Logické jednání, ne? Já osobně bych s paskvilem také nechtěl mít nic společného.

Není pochyb o tom, že řídící jednání je bravurní právník, nicméně je taky jenom člověk – a ten se (jak známo) plete. Nikdo není neomylný.

Koalice (zelenkovci + socdemáci + modří ptáci) si v poloprázdném zasedacím sále nový jednací řád schválila. Uvidíme, jak bude kvalitní.

Text a foto: Petr Prokeš

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika